Menu

YWAM Lučatín centrum

Trvanie výzvy: 23. júna 2014 - 23. júna 2015

Cieľ výzvy

Zozbieranie peňazí potrebných na prvú splátku odkúpenia centra YWAM na Slovensku.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.9.1997

IČO: 31786090

Ulica: Malachovská cesta 4

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97405

Štát: Slovensko

Príbeh

YWAM Lučatín centrum

YWAM Slovensko, misijná organizácia pôsobiaca na Slovensku od roku 1995, rozbieha projekt misijného centra YWAM Lučatín. Priestory starého tábora chceme premeniť na stredisko plné života a napĺňania Božích zámerov pre jednotlivcov, aj celé Slovensko. Ľudia sem budú môcť prísť a načerpať nové sily v duchovnej aj fyzickej oblasti. Budú môcť zažiť nový rozmer duchovného vzdelania, nové zážitky a následne ich prinášať ďalším ľuďom a do celej spoločnosti. 50.000 EUR je suma, ktorú chceme vyzbierať na prvú splátku pre odkúpenie miesta.

Komu bude zariadenie slúžiť? Ľudia budú môcť prísť a zažiť Boha a Jeho ľudí, pripraviť sa na nové výzvy a potom prinášať viac svetla do spoločnosti. Modliť sa, učiť sa o Bohu a tráviť s Ním čas.  

Lučatín bude základňou pre rôzne oblasti našej služby, domovom pre dobrovoľníkov a miestom otvoreným pre hostí. Bude ponúkať rôzne semináre, tréningové programy, mládežnícke akcie, rodinné tábory a oddych pre kresťanov, ale aj nekresťanov. K dispozícii tu bude tiež poradenstvo a služba prorockých modlitieb. Chceme byť otvorení ľuďom, ktorí potrebujú zažiť Božiu lásku a veríme, že Lučatín nám v tom pomôže. Viac o práci YWAM na Slovensku nájdete tu: http://ywam.sk/ministries/.


Veríme, že Boh môže spolu s nami rozširovať hranice nebeského kráľovstva a priniesť Centrum YWAM Lučatín ako znamenie Jeho zámerov pre Slovensko.

Veríme, že ľudia môžu žiť v plnosti, manželstvá môžu byť zmierené, rodiny obnovené, mestá a spoločenstvá na Slovensku môžu prekvitať. Túžime vidiet úctu vo vzťahoch, spravodlivosť v súdnictve, celistvosť v podnikaní, pravdu vo vzdelávaní, čestnosť v politike, krásu v umení a zábave, objektivitu v médiách a etiku vo vede, teda Slovensko pripravené byť príkladom Božieho vedenia pre národy.


Čo teda centrum Lučatín prinesie:

 • možnosť rozširovania už existujúcej práce, ktorú v súčasnosti robíme

 • nárast nášho tímu a tým rozširovanie služieb do ďalších oblastí

 • násobný rast počtu ľudí zasiahnutých Bohom prostredníctvom našej práce

 • väčší počet zachránených a posilnených manželstiev

 • množstvá mladých ľudí pripravených na svoj vlastný život, prácu a službu na Slovensku

 • ľudí vystrojených pre pomoc druhým

 • ľudí slobodných od vnútorných zranení, závislostí a nepokojov

 • množstvo ľudí odhodlaných šíriť Božie kráľovstvo po Slovensku

 • podnikateľov, politikov a pracovníkov na rôznych úrovniach schopných stáť na Božich princípoch a ukázať silný charakter v krízových situáciách

 • ďalšie semináre, kurzy, dlhodobé školy zamerané na rôzne oblasti života

 • prílev zahraničných návštevníkov, lektorov a učiteľov, ktorí prinesú nové pohľady pre Slovensko a tým napĺňanie poslania národa

Bývalý tábor YMCA a neskôr pioniersky tábor, ležiaci už 10 rokov bez využitia, by sme rad premenili na živé tréningové centrum YWAM. Miesto plánujeme odkúpiť a tiež je potrebná úplná rekonštrukcia budov. Na pozemku sa nachádza hlavná 2-poschodová budova, menšia budova s niekoľkými izbami, 5 malých drevených chatiek, drevená chata (z obdobia, keď zariadenie patrilo YMCA), budova s kanceláriami a dvomi garážami. Súčasťou je tiež záhrada a športový areál. 

Chceme Vám poďakovať za Váš záujem. Vaša podpora, či už vo forme financií alebo modlitieb je pre nás veľkým požehaním. 

Sme vďační!

YWAM tím

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?