Menu

Nové detské ihrisko

Trvanie výzvy: 1. októbra 2014 - 1. októbra 2015

Cieľ výzvy

Vybudovať nové detské ihrisko v areály ZŠ s MŠ Ľubovec, najmä pre deti navštevujúce školu, ale taktiež aj pre všetkých z obce, keďže takéto ihrisko chýba. Keďže škola sa nachádza mimo hlavného ťahu, je toto miesto ideálne pre hry detí. Deti sú našou budúcnosťou, preto im chceme čo najviac pomôcť!

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.9.2014

IČO: 37882040

Ulica: Ľubovec 35

Mesto: Ľubovec

PSČ: 08242

Štát: Slovensko

Príbeh

Nové detské ihrisko

Sme málotriedna Základná škola s materskou školou a našim cieľom je vytvoriť deťom oddychovú a športovú zónu nielen pre deti, ktoré navštevujú našu školu, ale aj pre deti z obce.

Našu školu navštevuje spolu 27 detí a žiakov. Keďže sídlime v malej dedinke pri Prešove, v Ľubovci, financií nikdy nie je dosť. Škola sa nachádza mimo hlavného ťahu, v tichej lokalite, kde majú deti veľký priestor na realizáciu. Pri škole bolo vďaka eurofondom vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré je plne využité nielen deťmi, ale aj dospelými z obce. V areály školy sa nachádza aj detské ihrisko, ktoré si vytvorili rodičia sami. Keďže toto ihrisko bolo vybudované pred niekoľkými rokmi, vplyvmi počasia a používania sa opotrebovala a nie je vo vyhovujúcom stave. Keďže v našej škole je materská škola, ktorá ho využíva naplno a taktiež iba 1. stupeň ZŠ, navštevujú ju  najmä malé deti a ihrisko je pre ne viac než potrebné. Prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí majú veľké srdce, aby prispeli na náš projekt. Pomáhate najmä úžasným deťom, ktoré chcú svoje detstvo prežiť krásne, nielen pri televízii a počítači, ale najmä vonku, kde sa môžu vyšantiť a využiť svoju energiu. Aj malá sumička veľmi pomôže. Vopred patrí každému veľká VĎAKA!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?