Menu

Zariadenie sirotinca Nava Sanidhya v Indii

Trvanie výzvy: 10. augusta 2015 - 31. decembra 2015

Cieľ výzvy

- Dať domov sirotám bez domova. - Zlepšenie kvality spoločenského života detí v sirotinci. - Zabezpečenie nezávadnej pitnej vody. - Naučiť deti samostatnosti a zodpovednosti za vlastné veci. - Zvýšiť hygienický štandard. - Zabezpečiť ochranu pred hmyzom a potencionálnym zdravotným rizikom. - Ichtyoterapia

Autor výzvy

Dátum vzniku: 27.10.2010

IČO: 42163501

Ulica: Starohájska 9

Mesto: Trnava

PSČ: 917 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Zariadenie sirotinca Nava Sanidhya v Indii

Sirotinec pre deti infikované vírusom HIV bol otvorený 10.8.2009 prijatím prvého chlapca menom Abishek, ktorý takmer zomrel. Dnes je v sirotinci 28 detí, z toho 23 dievčat a 5 chlapcov. Vďaka dobrodincovi zo Slovenska sa realizuje prístavba sirotinca, ktorého kapacita a priestory boli nedostačujúce. Následne bude priestory treba zariadiť nábytkom a pretvoriť novostavbu na domov, v ktorom sa siroty nebudú cítiť cudzo.

Osoba infikovaná vírusom HIV je v tejto oblasti takmer vždy odstrčená zo svojho domova a spoločnosti. Deti sú najzraniteľnejšou skupinou a počet HIV/AIDS sirôt narastá. Deťom, ktoré stratia jedného alebo oboch rodičov v dôsledku HIV/AIDS, hrozí ukončenie školskej dochádzky. Niektoré deti ostávajú doma, aby sa starali o súrodencov, iné sú zo školy vypudené, po zistení ich zdravotného stavu. Deti po smrti rodičov žijú so svojimi príbuznými, no nedostáva sa im dostatočnej zdravotnej starostlivosti, často je s nimi zle zaobchádzané. Prešli si tým skoro všetky deti, ktoré momentálne žijú v sirotinci Nava Sanidhya.

Podporným projektom je ponuka kalendárov, výťažok z ktorých ide na zariadenie sirotinca: http://www.cestadomov.sk/projekt/kalendar-2016

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?