Menu

Prosím o pomoc maminke, pacientke sklerózy ...

Trvanie výzvy: 23. októbra 2015 - 31. mája 2016

Cieľ výzvy

Cieľom mojej výzvy je, aby sme spolu s maminkou vedeli mesačne platiť všetky potrebné platby, aby nám ostalo aj na stravu a potrebné lieky pre maminku.

Príbeh

Prosím o pomoc maminke, pacientke sklerózy multiplex na vyžitie / strava a lieky / a na nájomné

Moja maminka má 52, je imobilná, jej život skomplikovala choroba skleroza multiplex a teraz aj chronické zápaly obličiek. Je imobilná, odkázaná na moju starostlivosť.

Maminka sa narodila v roku 1963 ako zdravé dievčatko, v roku 1981 sa vydala, v roku 1983 som sa jej narodila ja. v roku 1993 ovdovela. V roku 1996 nastal zvrat v jej života, nečakaná choroba Skleroza multiplex. Žlil sme vždy skromne, nikdy sme nekládli životu veľké nároky. Jej stav sa rokmi zhoršoval, bola labilná pri chôdzi, začínala mať únik moču a bola čím ďalej, tým viac zábudlivá. Takto sme žili roky. asi pred troma rokmi skolabovala, vtedy mala akútny zápal obličky a močových ciest. Vtedy ochrnula úplne, pravú nohu si nevie vystrieť. Starám sa o ňu ako o malé dieťa. Poberám opatrovateľský príspevok v mesačnej výške 88,45 eur, žiaden iný príjem nemám. MAmin zdravotný stav si vyžaduje úplnú 24 hodinovú starostlivosť a nie je možné zamestnať sa. Jej časté hospitalizácie a zvýšené výdavky na lieky nás dostali dosť nepríjemnej finančnej situácia. Nedokážeme splatiť omeškané nájomné a elektriku. V nájomnom nám chýba 6 mesiacov a v elektriku platíme vždy mesiac pozadu už s hrozbou odpojenia.

Aktualizácie

Naplnenie výzvy!!!! Srdečná vďaka každému jednému darcovi!3. 4 2016

Ďakujem všetkým darcom, veľmi si vážim každý jeden cent. Ďakujem a ďakujem. Všetkým ľuďom dobrej vôle želám mnoho Božieho pežehnania a lásky. 

Moja výzva dosiahla 82%.1. 2 2016

Táto stránka mi pomohla nielen finančne, ale v tom, že na svete je veľa dobrých ľudí. Že v núdzi Vám pomôžu nielen kamaráti, bývalí spolužiaci / či moji, či maminkiny /, ale aj úplne cudzí ľudia. Prekonať hrozbu a tlak kvôli omeškanému nájmu bol pre mňa náročným bojom. Som Vám všetkým z celého srdca vďačná. Možno si ani neviete predstaviť, ako veľmi ste nám pomohli. Zachránili ste nám byt, zabezpečili najkrajšie Vianoce a Nový Rok. My s mamou sme si toho prežili dosť, strata otca, jej rodičov. ŽIť bez pomoci rodiny, bola drina pre nás obe. Teraz už maminka finančné problémy nevníma, ani o nich nevie. Vie len, že sa o ňu starám a ja viem, že ju to zvnútra zdiera. Ale, ak je náš osud takýto, tak ho dožijeme s úctou a pokorou. Verím, že sa nám život vďaka tejto výzve dostane do normálu, že nám nebudú chýbať peniaze na zákalde platby. Nič viac nechceme, len mať istú strechu nad hlavou. Dovoľte mi správcovia stránky, administátori, overovatelia a darcovia, aby som Vám všetkým zaželala veľa lásky, požehnania a pokoja. S úprimnou vďakou. 

Heni a maminka.

Zaplatenie dlhu za nájom.15. 1 2016

Včera som zaplatila vďaka Vám dlh za nájom, veľmi Vám ďakujeme aj s maminkou spolu. Vaša pomoc sa nám bude vhodná aj naďalej, aby sme vedeli žiť v pokoji. Veľmi si vážime káždý jeden cent, ktorí nám posielate. Doklad o zaplateni som pridala k prílohám. Prajem Vám všetkým, aby sa Vaše dobro ku Vám mnohonásobne vrátilo.

Ďakujem za pomoc mne a mamičke s nájmom.1. 12 2015

Chcela by som sa s Vami podeliť milý darcovia, žesom dnes zaplatila s Vašou pomocou väčšiu čiastku dlhu za omeškané nájomné t.j. 605eur. Pri vytvorení tejto výzvy ma ani nenapdlo, že sa takto rýchlonazbiera toľko peniažkov od známych a neznámych ľudí. Dojali ma bývalispolužiaci, kamaráti. Moje veľké obrovské ďakujem patrí Hilde a GabrieleB.,ktoré má morálne, psychicky podporujú. Vďaka tejto stránke a dobrým ľuďomsom dokázala zachrániť strechu nad hlavou. Verím, že sa mi podarí vďaka Vámvyplatiť celý dlh. Všetkým Vám prajem zo srdca len to najlepšie, veľa božiahepožehnania a lásky. Nech je dobrých ľudí čo najviac, nech sila lásky a čistéhosrdca uľahčí životy aj osudom ťažko skúšaným ľuďom.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?