Menu

Realizácia projektu podpory mladých športových ...

Trvanie výzvy: 31. marca 2016 - 1. júna 2016

Cieľ výzvy

Podpora mladých športových talentov v rámci projektu Hľadáme mladé športové talenty Slovenska, na zabezpečenie športového rozvoja talentovaného športovca (úhrada tréningov, štartovného na súťažiach, nákup športového vybavenia a pod.)

Autor výzvy

Dátum vzniku: 18.6.2007

IČO: 35843624

Ulica: Brečtanová 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 83101

Štát: Slovensko

Príbeh

Realizácia projektu podpory mladých športových talentov

Realizácia projektu podpory mladých športových talentov

Už šesť rokov sa Nadácia TV JOJ venuje projektu podporujúcemu mladé športové talenty z celého Slovenska. Nadácia každoročne vyberá spomedzi talentovaných detí vo veku 10 – 15 rokov, ktoré raz môžu reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta alebo na olympijských hrách a už teraz, vo svojom veku dosahujú nadpriemerné športové výsledky. Porota zložená zo športovcov a tvárí televízie JOJ môže urobiť výnimku a podporiť aj hendikepované deti, alebo tie, ktoré pochádzajú zo sociálne slabšej rodiny, no šport je preňho cesta, ako sa presadiť. Nadácia totiž „pomáha tým, ktorí sa snažia“.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?