Menu

Biela pastelka 2016

Trvanie výzvy: 18. septembra 2016 - 31. decembra 2016

Cieľ výzvy

Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálnych služieb a financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života: • špecializované sociálne poradenstvo pre 2274 klientov ročne (8708 hodín odbornej práce a 11427 úkonov • sociálnu rehabilitáciu 1085 klientom (3597 hodín odbornej práce a 7671 úkonov) • kurzy pre používateľov počítačov so zrakovým postihnutím: naučia sa základy práce na PC s programom JAWS s hlasovým výstupom pre nevidiacich a s programom MaGIC na zväčšenie a úpravu zobrazenia na monitore pre slabozrakých • poradenstvo pre popisovanie liekov Braillovým písmom pre farmaceutické firmy, čo im ukladá zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach • poradenstvo pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do architektonických návrhov a projektov a pri realizácii stavieb v súlade s vyhláškou 532 Peniaze získané cez portál Ľudia ľuďom budú použité na zabezpečenie chodu organizácie a prevádzky jej 8 krajských stredísk: úhradu energií, telekomunikačných nákladov a internetových služieb, nákup kompenzačných pomôcok na zácvik práce nevidiacich s pomôckami, pohonných hmôt na terénnu prácu, prevenciu ochrany zraku a osvetu témy zrakového postihnutia.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.4.1990

IČO: 00683876

Ulica: Sekulská 1

Mesto: Bratislava

PSČ: 84250

Štát: Slovensko

Príbeh

Biela pastelka 2016

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.


Ambasádor Bielej pastelky 2016, olympijský víťaz Matej Tóthsa rozhodol podporiť verejnú zbierku venovaním osobných predmetov. Pripojili sak nemu ďalší slovenskí olympionici a s cieľom pomoci nevidiacima slabozrakým pripravili aukciu unikátnych predmetov, ktoré im pomohli naceste k skvelým športovým výsledkom.

Trofeje môžu byť vaše,ak sa zapojíte do aukcie – okrem cenného predmetu do svojej zbierky získate ajdobrý pocit z toho, že ste pomohli nevidiacim v návrate do života.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?