Menu

Vydávanie magazínu Queer Youth Slovakia

Trvanie výzvy: 1. novembra 2016 - 23. decembra 2016

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je priama podpora vydávateľských aktivít magazínu, a to v podobe prípravy a distribúcie propagačných materiálov a efektívnejšej propagácie na sociálnych sieťach. Všeobecne však zvýšenie kvality - ideálne viditeľné už pri nadchádzajúcom druhom vydaní v decembri 2016.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.4.2016

IČO: 42182603

Ulica: Višňová 2927/5

Mesto: Bratislava - Nové Mesto

PSČ: 831 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Vydávanie magazínu Queer Youth Slovakia

LGBTI magazín QYS (Queer Youth Slovakia) je novovzniknutým projektom internetového magazínu, ktorého hlavným cieľom je prinášať vecné, nebulvárne a zaujímavé informácie a nové pohľady, určené nie len pre LGBTI ľudí na Slovensku, no rovnako pre väčšinovú populáciu s indiferentným/neutrálnym postojom k LGBTI problematike a LGBTI friendly ľuďom.

Nápad a návrh projektu nie úplne bežného internetového magazínu vznikol ako jeden z vlastných navrhnutých účastníčkami a účastníkmi tréningu iniciatívy Inakosť, zameraného na mladých ľudí, hlavne študentky a študentov. Reálne kontúry nabral po tom, ako sa jeho ziačiatky rozhodlo finančne zastrešiť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Pôvodne ide o myšlienku mladých ľudí, ktorí chcú prostredníctvom magazínu prezentovať dané témy nezávisle a ukázať ich v nebulvárnom svetle. 

Sme rôzni, a tak, ako sú naše problémy reálne pre nás, tak sú pre ostatných reálne tie ich. Ak však máme hovoriť o dosahovaní cieľov pri zdôrazňovaní potrieb a záujmov každého a každej z nás, bojovať len za seba sa takmer bez výnimky rovná žiadnemu úspechu,prípadne len dočasným víťazstvám a neúplným riešeniam. QYS-ko je pozoruhodným projektom, ktorého budúcnosť bude záležať najmä od jeho schopnosti rozvíjať sa a oslovovať čo najviac ľudí. 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?