Menu

Pomôžte vytvoriť jednu neobyčajnú hodnotu v podobe ...

Trvanie výzvy: 14. novembra 2016 - 14. februára 2017

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získať dostatok potrebných finančných prostriedkov. Tieto prostriedky budú použité na práce súvisiace s realizovaním tvorby a následného vydania knižnej Zbierky básni autora Jozefa Horvatoviča. V pripravovanej Zbierke básni autor chce zachytiť svoju doterajšiu tvorbu, od úplných začiatkov 80´roky až po súčastnosť. Tak isto plánuje do knižnej publikácie zaradiť svoje výtvarné diela ako knižné ilustrácie.

Príbeh

Pomôžte vytvoriť jednu neobyčajnú hodnotu v podobe Zbierky básní

Ako budúci autor Zbierky básni Vás chcem čonajsrdečnejšie požiadať o finančnú podporu môjho zámeru. Zámerom je vydanieZbierky básní ktorá bude obsahovať a zachytávať rôzne úseky mojej tvorby odúplných začiatkov cca 80´roky až po súčastnosť. Počas svojej literárnej tvorbysom získal niekoľko hodnotných ocenení o ktoré sa samozrejme v zbierke podelím.ďalej plánujem ilustrácie do knižnej publikácie z mojej vlastnej výtvarnejtvorby, ktorá je tiež obohatená o zaujímavé ocenenia výtvarnej oblasti. Tietovýtvarné diela plánujem použiť ako ilustráciu knižky. Som si vedomý že samotnárealizácia a práce sú dosť finančne nákladné, preto sa obraciam na Vás sprosbou o finančnú pomoc.

Verím, že spolu s Vašou podporou sa mi podarí splniť si sen a vydať knižku, ktorá svojou hodnotou bude prínosom pre mnoho ľudí. 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?