Menu

Ihrisko v detskom domove

Trvanie výzvy: 20. februára 2017 - 20. februára 2018

Cieľ výzvy

Vybudovanie detského ihriska v areáli Detského domova, tak aby umožnilo deťom zmysluplne tráviť voľný čas počas jarných, letných a jesenných mesiacov na dvore tohto zariadenia.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 17.2.2017

IČO: 42065895

Ulica: SNP 1451/61

Mesto: Považská Bystrica

PSČ: 017 01

Štát: Slovensko

Príbeh

Ihrisko v detskom domove

Vybudovanie detského ihriska v areáli Detského domova

Detský charitný dom Považská Bystrica je zariadenie, v ktorom sú umiestnené deti na základe rozhodnutia súdu o nariadenej ústavnej starostlivosti. V súčasnosti žije v tomto zariadení 18 detí vo veku od 4 - 23 rokov v dvoch samostatných skupinách a 2 mladí dospelí sa pripravujú na osamostatnenie. Cieľom Detského domova je pripraviť deti na osamostatnenie sa, aby boli občanmi tejto spoločnosti, ktorí sú schopní a ochotní prevziať zodpovednosť nielen za seba, ale i za iných s pevnými morálnymi a duchovnými hodnotami. Prioritou je  snaha o dosiahnutie dobrého vzdelania, vedomostí detí, aby sa postupne pripravili na svoje budúce povolanie. Deti sú vedené k manuálnej práci a  zručnosti s čo najširšími možnosťami zážitkovej skúsenosti, aby boli všestranne pripravené.

Detské ihriská majú pre rozvoj detí veľký význam. Podporujú nielen rozvoj motoriky a zručností ale i psychických vlastností. Pravidelná fyzická aktivita v útlom veku zlepšuje detskú psychickú pohodu a je významnou prevenciou proti chorobám obehového systému v dospelosti. Taktiež podporujú rozvoj zdravej sebadôvery a sociálnych zručností. Hra ako taká je dôležitá, pretože prispieva k pozitívnej nálade dieťaťa. Počas nej dieťa symbolicky spracováva nepriaznivé skúsenosti, čo vedie k jeho odreagovaniu a zmierneniu vnútorného napätia. V takomto zmysluplnom využití voľného času vnímame možnosť, ako prispiesť k celkovému zdravému vývinu detí. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?