Menu

Udržme jediné poradenské centrum pre LGBTI ľudí

Trvanie výzvy: 17. marca 2017 - 31. mája 2017

Cieľ výzvy

Náš Hlavný cieľ: Prevádzkovať LGBT komunitné centrum (ďalej len Centrum) pre lesby, gejov, bisexuálnych, transgender (LGBT) ľudí ich blízke osoby. Cieľom Centra je podpora rozvoja LGBT komunity a potenciálu jej ľudských zdrojov formou poskytovania rôznych typov služieb (právnych, psychologických, sociálnych, kultúrnych), ktoré nie sú v SR momentálne dostupné na adekvátnej úrovni. Špecifické ciele: 1. Zvyšovať kvalitu života LGBT ľudí pomocou poradenskej činnosti, bezplatnej psychologickej, sociálnej, právnej pomoci a rozvojom a sieťovaním odborných kapacít na LGBT témy; 2. Posilniť efektívnosť vymáhateľnosti práv LGBT ľudí a zvyšovať povedomie LGBT verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností. 3. Vytvoriť priestor pre sieťovanie LGBT aktivistiv/aktivistiek, aktivít zameraných na rozvoj LGBT komunity a advokáciu. 4. Monitorovať potreby LGBT komunity za účelom zvyšovania adresnosti a kvality služieb poskytovaných Centrom s perspektívou rozšírenia do regiónov. Podporte nás a pomôžte nám ďalej pomáhať slovenskej LGBT komunite. Využitie finančných prostriedkov: - nájomné priestorov v budove YMCA - telefón pre 4 osoby - internet - administratívne výdavky

Autor výzvy

Dátum vzniku: 9.3.2009

IČO: 42139180

Ulica: Medená 5

Mesto: Bratislava

PSČ: 81102

Štát: Slovensko

Príbeh

Udržme jediné poradenské centrum pre LGBTI ľudí

Q-centrum

Q-centrum je komunitným centrom pre LGBT ľudí (lesby, gejov, bisexuálnych a transgender ľudí). Pomáhame LGBT komunite bezpečným a priateľským priestorom, ktorý ponúka nasledujúce služby:

Q-centrum ponúka:

Psychologické poradenstvo
Sociálne poradenstvo
Právne poradenstvo
Podporné skupiny
Online poradňu
LGBT knižnicu
Komunitnú obývačku
Možnosť rezervácie priestorov pre iné LGBT organizácie a skupiny
Konzultácie k bakalárskym a magisterským prácam
Kultúru: koncerty, workshopy, diskusie, filmové premietania…

Naše poradenské a komunitné centrum, sídliace v budove YMCA, na Karpatskej ulici má momentálne problém sa finančne udržať nad hladinou. Sme jediným fyzickým priestorom, kde LGBTI ľudia dostávajú odbornú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc - každý deň v týždni a bezplatne. 

V tejto chvíli sa nachádzame v situácii, v ktorej potrebujeme vašu pomoc. Chceme ďalej pomáhať!

Aktualizácie

Pokračujeme v podpore jediného poradenského centra6. 7 2017

Ahojte všetci a všetky,


Vaše príspevky nám veľmi pomohli a kúpili nám trochu času, ktorý bol dôležitý pre to, aby sme získali čas na iné fundraisovanie. Podarila sa nám dostať malá grantová podpora od Bratislavského samosprávneho kraju vo výške 5000 EUR a podpora od mesta Bratislava v hodnote 10 000 EUR. Momentálne rokujeme o ďalšej podpore tak, aby sme si mohli povedať, že sa nám Q-centrum naozaj podarilo finančne zastabilizovať.


Keďže čas sú peniaze a peniaze sú čas a treba platiť nájomné, telefón, honoráre pre naše odborníčky a iné veci, tak aby sme mohli efektívne pomáhať a naplno sa venovať našimi klientom a klientkam, obnovili sme našu výzvu a prosíme Vás o malé príspevky, ktoré nám pomôžu sa dostať k nášmu cieľu, ktorým je udržanie nášho centra - jediného na Slovensku.


Budeme vďační za každé euro a každý cent! Ste naozaj skvelí a skvelé! Vaša pomoc sa dostáva ďalej každý deň.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?