Menu

Mládežníci, dystrofici, táborníci!

Trvanie výzvy: 17. mája 2017 - 31. augusta 2017

Cieľ výzvy

Chceme získať finančné prostriedky z ktorých uhradíme náklady na stravu a ubytovanie pre účastníkov mládežníckeho tábora: deti a rodičov a osobných asistentov. Osobní asistenti sú dobrovoľníci. Tábor sa uskutoční v termíne od 21. - 30. 7. 2017 v bezbariérovom penzióne Antares v Zuberci.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 22.11.1993

IČO: 00624802

Ulica: Vrútocká 8

Mesto: Bratislava

PSČ: 82104

Štát: Slovensko

Príbeh

Mládežníci, dystrofici, táborníci!

Svalová dystrofia typu Duchenne predstavuje progresívne nervovo-svalové ochorenie, ktoré oberá ľudí o pohybové možnosti ako aj životné príležitosti. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) svojimi aktivitami pomáha ľuďom s týmto ochorením uľahčiť ťažké dôsledky ochorenia, a ponúka im príležitosti spoločenského, športového ako aj zábavného charakteru. OMD v SR každoročne organizuje v letných mesiacoch niekoľko pobytov pre svojich členov. Tieto pobyty sú mimoriadne obľúbené, pretože sú často jedinou možnosťou ako stráviť niekoľko dní mimo domova pre ľudí, ktorí sú odkázaní na elektrické vozíky, bezbariérové prostredia a pomoc inej osoby.


Letný tábor OMD v SR pre mládež so svalovou dystrofiou  je príležitosť, aby sa stretli  mládežníci v rovnakom veku a ich rodiny a mohli prežiť týždeň v kruhu komunity. Chalanom na elektrických vozíkoch asistujú naši verní dobrovoľníci, ktorí im pripravujú aj zaujímavý program prispôsobený fyzickým možnostiam chlapcov. Už desiaty rok majú účastníci tábora možnosť zažiť týždeň plný radosti a zážitkov.

Aj tento rok, sme pre chalanov pripravili zaujímavý program. Ukážeme im napríklad, že:

-       aj na elektrickom vozíku si môžu zahrať florbal,

-      že aj slovenská robotika má svoju budúcnosť a rôzne iné zaujímavosti.

Samozrejmou súčasťou pobytovej akcie je fyzioterapia pre chalanov, masáže pre rodičov, zaujímavé prednášky pre všetkých, výlety, opekačka a veľa smiechu.

Na tábor príde 9 chalanov, ktorí sú z dôvodu svalovej dystrofie na elektrických vozíkoch a potrebujú pomoc inej osoby. Asistovať im bude 10 osobných asistentov - dobrovoľníkov, súčasťou tábora sú aj rodiny chalanov - rodičia a súrodenci. Spoločne tvoria niekoľko rokov úžasnú vzájomne si pomáhajúci a podporujúcu sa komunitu 46 osôb. Organizačne tábor zabezpečuje niekoľko rokov externý spolupracovník organizácie a dobrovoľník Juraj Cvik. 

Hlavným cieľom tejto akcie je ponúknuť mládeži so svalovou dystrofiou a ich rodinám jeden týždeň do roka, kedy si naozaj môžu oddýchnuť, zabaviť sa a zažiť nezabudnuteľné veci v kruhu svojich rovesníkov. Vzhľadom na vážne dôsledky ochorenia, je tento tábor pre chlapcov a ich rodiny často jediná možnosť ako vycestovať mimo domova, priestor, kde je zabezpečené bezbariérové prostredie a komunita, ktorá má pochopenie pre ich osobitné potreby a možnosti. 

Rozpočet projektu:  penzión ponúkol ubytovanie pre 9 chlapcov na vozíkoch zdarma.

Ubytovanie 37 osôb x 9 nocí x19€  =  6327 €, 9 chlapcov na vozíkochUBYTOVANIE ZDARMA. plná penzia 46 osôb x 9 dní x14€ plná penzia  =5796 €, spolu 12.123€. Predpoklad účastníckych poplatkov, ktoré zaplatia rodiny je: 30€/osoba, t. j. 35 rodinných príslušníkovx30€= 1.050€. Asistenti a organizátor sú dobrovoľníci, neplatia účastnícky poplatok. Predpoklad, že OMD v SR uhradí čiastku 5.000€ ktorú získala z príjmu asignácie dane. Nepokryté náklady: 6.073€.

OMD v SR je občianske združenie, ktoré svoju činnosť financuje viaczdrojovo, predovšetkým z dotácií, darov, členských príspevkov, a z dvoch percent. Z dôvodu nutnosti bezbariérového prostredia sú náklady na tábor vyššie, nakoľko chlapci potrebujú zabezpečiť prostredie v ktorom sa budú dobre cítiť a môžu používať svoje pomôcky (elektrické vozíky, zdviháky, polohovacie matrace a pod.). Celkové náklady na realizáciu projektu sú: 

Za každý príspevok venovaný tomuto projektu veľmi pekne ďakujeme!

Ak by ste mali chuť sa pozrieť akú radosť vaša podpora dokáže vyčariť na tvárach týchto výnimočných ľudí s 

ťažkým osudom, príďte nás pozrieť do penziónu Antares v Zuberci v termíne od 21. -30. júla 2017. Viac o minulých ročníkoch táborov pre mládež so svalovou dystrofiou si môžete pozrieť vo fotogalérii na www.omdvsr.sk. 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?