Menu

ZťP manželia potrebuju surne vašu fin. pomoc na ...

Trvanie výzvy: 15. apríla 2018 - 31. decembra 2018

Cieľ výzvy

SKôR,AKO UDRIE ZIMA MUSíME KUPIť a vymeniť **** šporák a krb****,ktoré už doslužili za nové,ktoré nám zabezpečia na dalšie roky vykurovať priestory v dome,kdesa pohybujeme a spíme-TOTO je hlavná čiasť výzvy a celá realizácia je závislá od dárcov-Dalej je potrebná oprava strechy,lebo je len provizorne zaplátaná,no a nie menej dôležité je aj splatenie dlhov,ktoré su zpôsobené výškou invalidného dôchodku a potreb rodiny

Príbeh

ZťP manželia potrebuju surne vašu fin. pomoc na krb a šporák,atd.bez vás nemáme najmenšiu šancu-

NEVIEME,AKO VáS DáRCOVIA MáME UPOZORNIť NA TUTO VážNU SKUTOčNOSť,žE Už JE NAJVYšší čAS kupiť krb a šporák na vykurovanie domu,lebo minulá zima bola posledná ktoru prežili, tiež treba financie na opravu strechy a splatenie dlhov-tieto problémy z invalidných dôchodkov nemôžme vyriešiť-prosíme vás pomôžte nám-VERTE,že sme zkušali si niečo ušetriť-no nedá sa

PROSíME DáRCOV,ABY SI NAšU VýZVU PREčíTALI POZORNE A ZVážILI,čO NáS čAKá,KED NEPRíJDE POMOC Náš príbeh je a ješte zrejme bude dosť napínavý,lebo od toho ako dopadne  bude vyzerať táto  prichádzajucá zima-sme invalidi ZťP a tak krbom a šporákom vykurujeme ,aby sme ušetrili celý dom///-NA USTREDNé KURENIE NEMáME///samozrejme ,že každý z nich musí mať nad-9 kw a táká je aj ich cena-ku tomuto sa pridávaju aj iné tiež dôležité záležitosti ako je oprava strechy a vátenie dlhov stále prítomným veritelom

Aktualizácie

Už NIEKOLKO DNí MRZNE Až TO PRAšTí20. 12 2018

VážENý DáRCOVIA POTREBUJEME VAšU POMOC,ABY SME MOHLI DOKONčIT VYKUROVANIE DOMU-CHýBá NáM KUPIť 9KW šPORáK NA DREVO,ABY BOLO VšETKO-DAKUJEME

POMOžTE NáM PROSíME VáS USPEšNE DOKONčIť VYKUROVANIE DOMU20. 12 2018

V Posledných dňoch mrzne až praští a my sa musíme vážený darcovia spolahnuť na vás aby sme mohli nakupiť aj ten šporák,aby bolo zabezpečené vykurovanie-Teraz to všetko ťahá krb,ktorý sme tiež zakupili vdaka vašej pomoci za čo vám dakujeme

PRICHáDZá ZIMA17. 11 2018

Vážený dárcovia,prišiel čas na to,aby vám naša výzva bola na očiach,aby ste mohli porozmýšlať o surnosti jej obsahu-teraz je niekde na 8 strane a zrejme ju nikto z vás nevidel-ako rodina vám dakujeme,ked nám pomôžete

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?