Menu

ZťP manželia potrebuju surne vašu fin. pomoc na ...

Trvanie výzvy: 15. apríla 2018 - 31. decembra 2018

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

SKôR,AKO UDRIE ZIMA MUSíME KUPIť a vymeniť **** šporák a krb****,ktoré už doslužili za nové,ktoré nám zabezpečia na dalšie roky vykurovať priestory v dome,kdesa pohybujeme a spíme-TOTO je hlavná čiasť výzvy a celá realizácia je závislá od dárcov-Dalej je potrebná oprava strechy,lebo je len provizorne zaplátaná,no a nie menej dôležité je aj splatenie dlhov,ktoré su zpôsobené výškou invalidného dôchodku a potreb rodiny

Príbeh

ZťP manželia potrebuju surne vašu fin. pomoc na krb a šporák,atd.bez vás nemáme najmenšiu šancu-

NEVIEME,AKO VáS DáRCOVIA MáME UPOZORNIť NA TUTO VážNU SKUTOčNOSť,žE Už JE NAJVYšší čAS kupiť krb a šporák na vykurovanie domu,lebo minulá zima bola posledná ktoru prežili, tiež treba financie na opravu strechy a splatenie dlhov-tieto problémy z invalidných dôchodkov nemôžme vyriešiť-prosíme vás pomôžte nám-VERTE,že sme zkušali si niečo ušetriť-no nedá sa

PROSíME DáRCOV,ABY SI NAšU VýZVU PREčíTALI POZORNE A ZVážILI,čO NáS čAKá,KED NEPRíJDE POMOC Náš príbeh je a ješte zrejme bude dosť napínavý,lebo od toho ako dopadne  bude vyzerať táto  prichádzajucá zima-sme invalidi ZťP a tak krbom a šporákom vykurujeme ,aby sme ušetrili celý dom///-NA USTREDNé KURENIE NEMáME///samozrejme ,že každý z nich musí mať nad-9 kw a táká je aj ich cena-ku tomuto sa pridávaju aj iné tiež dôležité záležitosti ako je oprava strechy a vátenie dlhov stále prítomným veritelom

Aktualizácie

PRICHáDZá ZIMA17. 11 2018

Vážený dárcovia,prišiel čas na to,aby vám naša výzva bola na očiach,aby ste mohli porozmýšlať o surnosti jej obsahu-teraz je niekde na 8 strane a zrejme ju nikto z vás nevidel-ako rodina vám dakujeme,ked nám pomôžete

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?