Menu

Podporme šport ľudí s duševnou poruchou

Trvanie výzvy: 26. júna 2018 - 31. decembra 2018

Cieľ výzvy

Cieľom je umožniť ľudom s duševnou poruchou prenajať si telocvičňu. Prenájom umožní zdravotne postihnutím ľudom zahrať si ping-pong, badminton, futbal. Šport je dobrá aktivita pre hendikepovaných ľudí na zlepšenie fyzickej kondície, ako i pre dobrý pocit z priateľských stretnutí, kde môžu zažiť pocit výhry a získať skúsenosť keď sa treba vyrovnať aj s prehrou pri fair-play aktivite. Prenájom robíme na týždennej báze po 1 hodine v priestoroch telocvične Univerzity Komenského v Mlynskej doline. Cena za prenájom je 20 eur za hodinu. Za 25 hodín v priebehu 25 týždňov tak zorganizujeme 250 človekohodín športu a pohybových zážitkov pre ľudí so skúsenosťou psychického ochorenia. Dodáva im to odvahu prekonať prekážky v živote a získajú tak možnosť odbúrať vedľajšie účinky medikamentov, ktorých vedľajšie účinky môžu spôsobovať obezitu.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 7.4.1997

IČO: 31783996

Ulica: Ševčenkova 21

Mesto: Bratislava

PSČ: 85101

Štát: Slovensko

Príbeh

Podporme šport ľudí s duševnou poruchou

Radi by sme prenajali telocvičňu pre ľudí s duševnou poruchou. Šport pomáha zdravotne postihnutým zlepšiť kvalitu života a zapojiť sa do spoločnosti.

Už 5 rokov prenajímame telocvičňu pre ľudí s duševnou poruchou vďaka darcom, ktorý nás dobročinne podporujú. Ľudia s duševnou poruchou sú hendikepovaní ľudia, ktorí si však rovnako ako zdraví ľudia radi zahrajú ping-pong, badminton, alebo futbal. Ich hendikep ich zaraďuje medzi skupinu ľudí žijúcich skromne z invalidného dôchodku počas celoživotnej liečby. Preto aj malá podpora od Vás pomôže zaplatiť 20 eur na hodinu za prenájom telocvične na ďalšie obdobie. Tak, aby sme mohli s obľúbeným športom potešiť týchto ľudí aj v roku 2018.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?