Menu

Rehabilitácie pre Tomáška

Trvanie výzvy: 21. júna 2018 - 21. júna 2019

Cieľ výzvy

Vyzbierať potrebné finančné prostriedky na absolvovanie rehabilitačných a podporných pobytov v centre Svetielko v Prešove

Príbeh

Rehabilitácie pre Tomáška

Obraciam sa na Vás,priatelia, s prosbou o pomoc pri získaní potrebných finančných prostriedkov na rehabilitácie pre môjho synčeka, ktorý ich potrebuje aby napredoval vo vývoji a postavil sa na nôžky...

Rehabilitačné pobyty v centre Svetielko.

Volám sa Tomáško, narodil som ako druhý z dvojičiek spolu s mojím bračekom, predčasne v 31. týždni tehotenstva. Bol som intubovaný a na podpornom dýchaní, keďže moje malé a nezrelé pľúcka nedokázali dýchať samé...Zároveň sa moja mamka dozvedela v rámci doplnkových vyšetrení,že som po narodení zakrvácal do mozgu a bohužiaľ veľmi skoro sa u mňa prejavili  dôsledky týchto zdravotných problémov - narozdiel od môjho bračeka som výrazne zaostával vo vývine,v 2 rokoch som sa dokázal iba pretočiť a plaziť po zemi, pričom môj braček už dávno chodil a behal ako iné deti.

Teraz mám 6 rôčkov a stále chodíme na pravidelné kontroly a vyšetrenia k rôznym špecialistom- pneumológ,kardiológ, neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár, očný lekár.Moje terajšie diagnózy sú:  spastická tetraplegická detská mozgová obrna,defekt medzikomorovej priehradky, zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine,porucha chôdze a pohyblivosti,vývinová porucha  reči a  jazyka, strabizmus, kyfoskolióza chrbtice, narušená komunikačná schopnosť, oneskorený psychomotorický  vývin, prvky autizmu a inkontinencia moču-stále potrebujem plienočky.

Pravidelne rehabilitujem a cvičím a navštevujem podporné terapie na psychomotorický a mentálny rozvoj. Mamka sa mi naplno venuje, cvičí so mnou a učí ma stále nové veci.... Najviac mi však pomáhajú rehabilitačné pobyty v centre Svetielko v Prešove,kam na odporúčanie chodíme s mamičkou už od roku 2015....Tieto pobyty sú však finančne veľmi náročné a moji rodičia ani pri všetkej snahe nedokážu na ne našetriť... Keďže jeden takýto pobyt,v trvaní 10 dní stojí 700€ a plus výdavky na podporné terapie, ktoré tam tiež absolvujem,a ktoré sa musia priplácať,ako Biofeedback, muzikoterapia či viaczmyslová terapia... Navyše si musíme hradiť ešte osobitne ubytovanie. V konečnom dôsledku teda jeden takýto pobyt stojí 1000€, pričom ho potrebujem absolvovať aspoň 4 x ročne,aby som napredoval a robil pokroky.Tieto pobyty nie sú žiaľ hradené poisťovňou a ich zaplatenie je pre mojich rodičov finančne nezvládnuteľné.

Keďže pobyty musím absolvovať pravidelne, najbližší ma čaká v teraz v auguste.

Preto prosím všetkých Vás, dobrých ľudí,aby ste mojim rodičom pomohli získať potrebné peniažky na tieto pobyty,a tým najmä mne pomohli rehabilitovať a postaviť sa na vlastné nôžky, pretože sa mi darí robiť pokroky a veľmi chcem napredovať.

Tomáško s maminou

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?