Menu

Podpora pacientov s chronickým kožným ochorením v ...

Trvanie výzvy: 15. augusta 2018 - 15. augusta 2019

Cieľ výzvy

edukačné semináre – nákup propagačných a reklamačných materiálov, kancelárskych potrieb, brožúriek, nákup drobností pre detí s logom združenia (balóniky, perá, cukríčky, pastelky, omaľovánky) náklady na chod pacientskej poradne (náklady na mobil, slúžiaceho odborníka, náklady spojené so správou a vyhodnocovaním dotazov od pacientov cez webstránky: www.bodkacik.sk, www.bezpsoriazy.sk. kancelárske potreby, reklamačné materiály – katalógy a brožúry liekov a prípravkov, nákup testovacích vzoriek) - postavenie infostánku (stoličky, stôl, reklamný stojan, banner, nákup kliprámov, flipchartov) preplatenie liečebno-rekondičných pobytov (detto dole) preplatenie edukačno-rekondičných pobytov (prepláca sa tu konkrétna procedúra pre deti a členov rodiny, vstupná registrácia, konzultácia s kúpeľným expertom ohľadom zvolenia danej procedúry, intenzity a jej opakovanej aplikácie, preplatenie i prenocovania v kúpeľnej ubytovni infobloky (zaplatenie edukačných seminárov o liečbe chronických kožných ochorení, nových metódách liečby (biologická liečba u psoriázy) a prípadne nových prípravkoch či liekov na zníženie nežiadúcich účinkoch kožných ochorení – zaplatenie priestorov (zaplatenie prednášateľa, preplatenie prenájmu podpornej techniky – premietacie zariadenie, osvetlenie, zapožičanie notebooku) preplatenie rekondično-relaxačných aktivít členom združenia

Autor výzvy

Dátum vzniku: 3.4.2009

IČO: 42069700

Ulica: Aurela Stodolu 4991/17

Mesto: Martin

PSČ: 03601

Štát: Slovensko

Príbeh

Podpora pacientov s chronickým kožným ochorením v sociálnej, zdravotnej a edukačnej oblasti

Sme združenie mladých ľudí trpiacich kožnými ochoreniami. Vek ani postihnutie však nie je podmienkou. Radi u nás privítame všetkých, ktorí majú záujem niečo sa dozvedieť, pomôcť alebo spoznať nových ľudí, či napísať vlastný názor, príbeh. Naše združenie a web stránka www.bodkacik.sk chce pomáhať v každej oblasti: zdravotnej, sociálnej aj duševnej. Teší nás, ak vieme nájsť odpoveď na Vašu otázku, riešenie na Váš problém. Ak potrebujete odbornú radu, poskytnú Vám ju lekári v nezávislej internetovej poradni www.bezpsoriazy.sk.


Kto sme?

svojpomocné občianske združenie pacientov s chronickýmikožnými ochoreniami, ktoré zastupuje záujmy cca 250 tisíc psoriatikov apodobného počtu ekzematikov na Slovensku.

Kde sme aktívni?

 

Najdôležitejšie aktivity

 • Unikátny “Deň kože – deň dotykov” – celoslovenská akcia
 • Medzinárodný “Svetový deň psoriázy” – organizovaný vo väčších mestách SR
 • Odborné podujatie pre širokú verejnosť – Trh kože
 • Prostredníctvom médií, ale aj v mestách, kde fungujú kluby psoriatikov a atopikov s pomocou dermatológov kontaktujeme verejnosť a informujeme ju o neprenosnosti týchto chorôb, ale aj prevencii vzniku iných kožných problémov
 • Podpora Centier pre liečbu chronických kožných chorôb
 • Ozdravné pobyty, workshopy

 

Čo je našim cieľom:

 • Zastupovať záujmy zdravotne postihnutých pri rokovaniach so zákonodarcami a s výkonnou mocou
 • Podporovať skvalitnenie a modernizáciu liečby chronických kožných chorôb na Slovensku
 • Pomáhať pri zakladaní denných centier na liečbu kožných chorôb, získavať financie na ich vybavenie modernou technikou
 • Informovať o všetkých aspektoch života s chronickými kožnými chorobami
 • Spolupráca s klubmi SPaA SR (pracujú v 11 rôznych regiónoch Slovenska) s lekármi, lekárnikmi, psychológmi a so zástupcami farmaceutických firiem
 • Edukačné aktivity – zmeniť postoje samotných postihnutých k vlastnemu životu , ako aj vzťah okolia k nim
 • Uskutočňovať osvetu verejnosti (s využitím plagátov, billboardov, ale aj médií najmä pri príležitosti Svetového dňa psoriázy)
 • Zlepšenie dostupnosti modernej liečby novými liekmi, kúpeľnou terapiou a pobytmi pri mori
 • Organizovať psychohygienické kurzy – zamerané na lepšie zvládanie života
 • Poradensko – informačná činnosť v sociálnej oblasti


Ďalšie informácie

Facebook
Bodkáčik

Web
www.bodkacik.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?