Menu

Zbierka pre môjho syna

Trvanie výzvy: 2. septembra 2018 - 2. septembra 2019

Cieľ výzvy

Financie budú použité na lieky pre syna , stravu a na prežitie.

Príbeh

Zbierka pre môjho syna

Prosím všetkých dobrých a láskavých ľudí o pomoc.

Mám syna ,ktorý pred 6 rokmi veľmi ťažko ochorel. Je to vzácne ochorenie s názvom Wegenerová granulomatóza s postihnutím plúc. Nevyliečiteľné ochorenie imunitného systému s ktorým sa ťažko žije. Jeho život je veľmi obmedzený. Už predtým som žila ako rozvedená matka s dvomi deťmi a moja finančná situácia bola veľmi ťažká. Ochorenie môjho syna nám túto situáciu ešte zhoršilo a keďže aj ja som celé roky pracovala ako robotníčka za minimálnu mzdu a bola som nútená sústavne pracovať v nadčasových hodinách zhoršil sa aj môj zdravotný stav a veľmi ťažko sa nám žije. Nezvládame to finačne a preto by som chcela poprosiť všetkých dobrých ľudí ,ktorí majú pochopenie o finančnú pomoc. Za každý jeden cent budem vďačná. 

Vopred všetkým veľmi pekne ďakujem

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?