Menu

Orava v škole

Trvanie výzvy: 14. novembra 2018 - 10. októbra 2019

Cieľ výzvy

S prostriedkami v projekte najbližší rok zrealizujeme 15 ďalších zadaní a 15 ďalších videí pre deti a ZŠ v témach projektu. Dôjde k vytvoreniu sprievodných informačných materiálov určených deťom, učiteľom, školám. Tiež určené firmám v regióne - aby participovali. Budeme financovať dopravu detí, profesionálnu kameru, zvuk, grafické práce, zlepšíme web a vydáme články a publikáciu. Tá obsiahne to najlepšie, čo deti v projekte dokázali (rozhovory so starými rodičmi, zaujímavosti z lokálnych dejín a doteraz neznáme udalosti a informácie).

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.8.2018

IČO: 51876558

Ulica: Nová cesta 18/36

Mesto: Bobrov

PSČ: 02901

Štát: Slovensko

Príbeh

Orava v škole

Skôr či neskôr dejiny a kultúra Oravy upadnú do zabudnutia a nahradí ich západný konzum a kultúra smrti. Už sa to deje. Zmeňme to teraz.


Televízia a internet si uzurpujú právo rozhodovať o tom, čo si majú a nemajú myslieť naše deti, ako sa majú správať a čo (ne)majú vedieť. Čelíme najťažšiemu útoku na vlastnú kultúru v moderných dejinách a musíme bezotkladne reagovať.

Preto v deťoch na základných školách budujeme dobrodružstvom a silnými zážitkami poznatky o vlastnej kultúre a záujem o budúcnosť regiónu. Ambíciou projektu je od začitku správnym spôsobom zvyšovať v mladých sebavedomie hovoriť "SOM Z ORAVY."

Deti cez učiteľov v projekte dostávajú zadania - ako zadanie ŽIVOT STARÝCH ORAVCOV a tému aktívne spracúvajú. Pýtajú sa starých rodičov, vytvárajú texty, videá, projekty  a prezentácie a nevyhnutne sa takto spájajú aj s najstaršou generáciou. Budujú svoju identitu.

Najlepšie projekty sú odmenené výletom na vybrané historické miesto Oravy a na ich výlete ich sprevádza profesionálny filmový štáb. Takto samé deti s profesionálmi vytvárajú krátke úderné videá, špeciálne navrhnuté pre účely podnetného vzdelávania, sprítupnené všetkým školám na Orave. 

To zapaľuje pre vlastné dejiny ďalšie deti a pedagogický zbor prijal projekt ako fantastickú edukačnú pomôcku vo výuke regionálnej výchovy na Orave. Už však nie je možné všetky prevádzkové náklady, štáb, webové záležitosti a ostatné, hradiť z osobných peňazí. Tento projekt narazil na svoj ekonomický strop.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?