Menu

Romane čhavore jilestar

Trvanie výzvy: 22. decembra 2018 - 22. júna 2019

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné prostriedky, ktoré využijeme na rozvoj speváckeho súboru Romane čhavore jilestar. Financie chceme využiť na podporné aktivity a podujatia, ktoré vedú k motivácii 20 detí z kolónie na Coburgovej ulici v Trnave aby sa stali lepšími a snažili sa pracovať na sebe a napredovať. Z vyzbieraných finančných prostriedkov by sme chceli zorganizovať víkendové podujatie (jarnú a letnú hudobnú školu) pre nadané rómske deti a rozvíjať ich talent, zabezpečiť týždenne spevácky krúžok v priestoroch Centra Koburgovo(vytvoriť vhodný priestor, kostýmy a hudobné zázemie pre deti). Financie budú využité iba na materiálno-technické zabezpečenie krúžku, cestovné, stravné, ubytovanie, kultúrne podujatia a vzdelávacie aktivity. Lektori speváckeho krúžku pracujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

Príbeh

Romane čhavore jilestar

Každý z nás môže byť pre niekoho anjelom - každá aj keď malá pomoc je pre nás veľkým darom a pre naše deti ešte väčším. Buďte aj vy našimi anjelmi a podporte deti, ktoré sa chcú vymaniť z nepriaznivého prostredia a zmeniť svoje budúce smerovanie k lepšiemu. Aby sa aj z nich raz stali pre niekoho ANJELI.
ĎAKUJEME

Sme trojica dobrovoľníkov, pôsobiacich v komunitnom centre CENTRUM KOBURGOVO v Trnave.

Beátka - doktorantka sociálnej práce na Trnavskej univerzite s dlhoročnou praxou práve v kolónii na Coburgovej ulici. Vnímavá, trpezlivá a odhodlaná nájsť spôsoby ako pomôcť deťom a mladým ľuďom v ich lepšiu budúcnosť. Má rada spravodlivosť a čestnosť. Vie čo je sociálna práca nielen v teórii ale najmä praxi.

Janko - rómsky hudobník, ktorý od mala vyrastal s hudbou a spevom. V mladosti sa mu podarilo hudobným remeslom živiť nielen seba ale aj celú rodinu. Teraz pracuje, stará sa o svoje deti, spieva a ešte sa k tomu rozhodol pomôcť ďalším deťom aby sa naučili to čo on už vie - pracovať na sebe, rozvíjať sa a posúvať sa dopredu. Vie čo je poriadok a disciplína, ktorú na krúžkoch vyžaduje.

Paulínka - JA, špeciálna pedagogička v obore etopédie. Popri práci v špreciálnej škole sa taktiež podieľam na speváckom krúžku. Mojou snahou je prepojiť rôzne prostredia a kontakty a ukázať deťom, že to čo je najdôležitejšie je vnútri v srdci či je niekto čierny alebo biely. Vyžadujem od detí slušné slová a snažím sa ich učiť aby si vedeli priznať chybu a povedať prepáč.

Komunita rómskych detí  žije na okraji mesta s nálepkou cigáň/róm a v každodennom živote sa pohybujú medzi majoritnou spoločnosťou (škola, mesto, spoločnosť) a rómskou menšinou. Naperiek tomu, že sa s komunitou stretávame denne, ich život a každodenná realita je odlišná od majoritnej spoločnosti. Rómske deti zo sociálne vylúčenej komunity sa taktiež rodia do každodennej reality, ktorá je však usporiadaná podľa určitých vzorcov, ktoré sa však deťom javia ako objektívne a nemajú potrebu o nich pochybovať. Vzorce správanie, komunita, vzťahy a prežívanie berú ako samozrejmé a dopredu dané nakoľko v tejto realite žijú a je im vnucovaná. Ku komunitným zvyklostiam pristupujú automaticky. Vzoprieť sa tejto prvoradej realite vyžaduje veľké úsilie. Takýmto momentom môže byť kontakt s ľuďmi z inej reality (majority) - napr. vstup do vzdelávacieho zariadenia, návšteva spoločenských a kultúrnych zariadení, využívanie spoločných verejných priestranstiev a správanie sa na nich. Rómske deti sa identifikujú nielen spôsobom života vo svojej uzavretej komunite ale aj svojou etnicitou k rómstvu a rómskemu životu ako kultúrnemu dedičstvu. Ide najmä o spôsoby a prejavy typické pre rómov, ktoré zvýrazňujú ich etnicitu v pozitívnom obsahu - rómsky jazyk, hudba, silné rodinné puto a pravidlá rodinného života. V súčasnosti však rómsky život - romipen a identifikácia s ním prejavuje v majoritnej spoločnosti priepasť. Sami rómovia z komunity vnímajú, že čím viac je potláčaný rómsky život tým majú väčšiu šancu zapadnúť a identifikovať sa s majoritnou realitou. Je tu aj druhá strana vnímania rómskej menšiny a ich negatívneho života - kriminalita, chudoba, mnohopočetnosť ako nástroj na získanie peňazí, nechuť pracovať atď.. Rómske deti dostávajú pri strete s majoritnou realitou spätnú väzbu o svojej etnicite zväčša v negatívnom kontexte.Mnoho detí najmä počas primárneho vzdelávanie prekonáva vnútorný boj vo svete dvoch realít. Niektoré z detí sa dostávajú do stavu tzv. naučenej bezmocnosti a začnú sa identifikovať s negatívnou stránkou svojej reality (neveria v nádej, že byť rómom nie je zlo). 

Preto sme sa rozhodli  vytvoriť rómsky spevácky súbor aby sme pomohli týmto deťom. Deti žijúce v tejto lokalite nemajú príležitosti pre sebarozvoj, nemajú žiadne voľnočasové aktivity a často sa len túlajú po uliciach a dostávajú sa do rôznych problémových partií. Postupne strácajú záujem o zmysluplnú činnosť, ktorá by ich niekam posunula. Preto sme sa rozhodli vytvoriť priestor pre 20 detí a spojiť ho s niečím, čo majú rómske deti v srdci - s hudbou a spevom. Náš spevácky krúžok však nie je len obyčajným nízkoprahovým krúžok, kde deti prídu a odídu podľa nálady. Máme pravidelný režim a deti musia dodržiavať stanovené pravidlá. Vyžadujeme dochvílnosť, pravidelnú dochádzku, slušné vyjadrovanie a správanie voči druhým, čestnosť, aktívne zapájanie sa a vytváranie kamarátskych vzťahov medzi sebou. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme deti viesť k tomu aby na sebe pracovali, tak ako je to pri hudbe a speve - pri trénovaní a makaní sú stále lepší. Vystúpenia sú pre naše deti veľmi motivujúce a dávajú im impulz pre ďalšie napredovanie. Chceme deťom ukázať, že keď budú dobrými a budú na sebe pracovať aj oni sa budú mať dobre.

Medzi náš veľký úspech patrí nahrávanie vianočnej piesne Vankúš v Hodine deťom, na ktorej sa podieľali ďaľší známi umelci. Takéto úspechy sú impulzom a hnacou silou vpred pre naše deti. Do speváckeho súboru sa hlásia ďalší nádejní speváci. Na krúžok chodia pravidelne a dobrovoľne a snažia sa. Preto by sme chceli počas najbližšieho obdobia vytvoriť ďaľšie motivačné aktivity - jarnú a letnú hudobnú školu, workshopy s miestnymi hudobníkmi, hudobné vybavenie pre živé vystúpenia atď.. Aktivít sa zúčastňuju nielen deti s nadaním ale aj deti, ktoré do toho vkladajú svoje úsilie a snahu byť dobrým.

Aktualizácie

Náš prvý videoklip17. 5 2019

Deti naspievali a natočili videoklip k piesni AMARE TERNE ČHAVE. :)))

Vystúpenenie Trnavský rínek16. 5 2019

Vystúpili sme v Trnave na tradičnej akcii Trnavský rínek. Vystúpenie dopadlo úžasne, mali sme vynikajúce ohlasy, prišlo veľa ľudí. A pokračujeme ďalej...

Pokračujeme ďalej...:)3. 5 2019

naše ďalšie kroky vpred...

Naše logo15. 4 2019

Spoločne sme si vytvorili logo, ktoré nás spája a reprezentuje náš súbor - srdce pretože deti spievajú od srdca (Romane čhavore jilestar - Rómske deti od srdca) a slnečnica ktorá je symbolom stálosti a takisto zobrazuje ako z malého semienka môže vyrásť krásny, veľký a pevný kvet - tak aj z našich detí.

Trnavská univerzita - Dobrá prax15. 4 2019

Nás spevácky súbor otvoril konferenciu Dobrá prax na Trnavskej univerzite. Vďaka financiám mohli reprezentovať rómsku kultúru starší speváci v kostýmoch.

Košice - rozhovor v RTVS15. 4 2019

Boli sme pozvaní do štúdia rádia Regina, kde s nami robila rozhovor redaktorka Dominika Badžová.

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1565/1088053?fbclid=IwAR2nfXo5cc6GRo0pxUKAHMotX3RdgzVPtNNQ1L2Wih1esh9FE5-U-kaqsI8

Vďaka finančným prostriedkom sme mohli zobrať aj 8 detí, ktoré si svojou snahou najviac zaslúžili výlet. Mnohé z nich cestovali poprvýkrát vlakom a vychutnali si atmosféru východoslovenskej metropoly.


Vystúpenie Rómsky deň15. 4 2019

Vďaka príspevkom sme mohli zakúúiť žlté košele a chlapčenské nohavice. Farby sme si vybrali podľa mesta - žltá s modrou. Dievčatám sme ešte ušili saténové modré sukňe so žltým pásom, ktoré budú mať na najbližšom vystúpení. Dievčatá majú vo vlasoch slnečnicu - symbol nášho súboru. Slnečnica ve veľký a pevný kvet, ktorý vyrastie z malého semienka - aj z našich detí, môže niečo tak krásne vyrásť.

Ďalšie informácie

Facebook
Centrum Koburgovo

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?