Menu

Lektorské a materiálové zabezpečenie aktivít

Trvanie výzvy: 21. januára 2019 - 31. decembra 2019

Cieľ výzvy

Vyzbierať finančné. prostriedky na pokračovanie kurzov šitia, podanie akreditácie na vzdelávanie v oblasti remeselných zručností a organizáciu bezplatných workshpov so zamernaím na arteterapiu a kreatívny koučing počas celého roku 2019.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.11.2011

IČO: Slovenská republika

Ulica: Slovenskej jednoty 42

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Lektorské a materiálové zabezpečenie aktivít

Spájame ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Organizujeme tvorivé a remeselné dielne, vzdeávacíe aktivity. Podporujeme záujem o výtvarné techniky a remeselné zručnosti,podporujeme záujem o arteterapiu, tvorivých a kreatívnych ľudí. Budujeme partnerstvá, zapájame sa do projektov, ktoré súvisia s cieľom činnosti OZ Tvorivá dielňa.


Naše občiasnke združenie funguje od roku 2011.   Minulý rok, rok  2018 nazývame  v našom OZ Tvorivá dielňa projektovým rokom. Úspešne sme sa zapojili a venovali sme sa nasledovným aktivitám:

  • "Šijeme a tvoríme s deťmi a pre deti" sa uskutočnil vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice s.r.o. Pekné práce detí a dospelých sme prezentovali na konci projektu aj v charitatívnom Vianočnom stánku spoločnosti U.S. Steel Košice. s.r.o. a vyzbierané prostriedky využijeme na aktivity v budúcom roku.


Vitalitu, zdravý životný štýl a tvorenie sme propagovali a prezentovali v dvoch projektoch pre rôzne cieľové skupiny:

  • V grantovom programe Projekty zamestnancov 2018 sme získali podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia na podaný projekt: Tvoríme s radosťou a v zdraví. A v projekte "Vitalita, zdravo, radostne s aktívnymi seniormi", ktorý bol vybraný a následne zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco.


  • Projekt podaný OZ Tvorivá dielňa s názvom Vitálna tvorivá záhrada“ uspel v konkurencií iných projektov a na základe rozhodnutia externej hodnotiacej komisie a Nadačného fondu Baumit nám bol udelený grant. A vďaka podpore sme skrášlili prostredie pred Výmenníkom Štítová Košice výsadbou kvetinovo stromčekovej mandaly.


Okrem toho sme realizovali tvorivé dielne a aktivity v spolupráci s MČ KE Ďžungľa, MČ KE Šaca a v priestoroch Výmenníka Štítová a v priestoroch členiek združenia. 

V OZ máme k dispozícii šijacie stroje a chceme pokračovať v učení šitia na stroji pre širokú verejnosť a túto činnosť sprofesionalizovať získaním nových lektorov a zabezpečením akrediácie na tento program.  A tým umožniť jednoduchší a finančne menej náročný prístup k vzdelávaniu v obore krajčír, krajčírka. Pracovali sme s početnou skupinou žien, ktoré potrebujú nájsť nové uplatnenie a prácu. 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?