Menu

Finančná pomoc pri doplatku na kúpu elektrického ...

Trvanie výzvy: 4. februára 2019 - 10. mája 2019

Cieľ výzvy

Finančná pomoc pri zakúpení elektrického invalidného vozíka

Autor výzvy

Príbeh

Finančná pomoc pri doplatku na kúpu elektrického invalidného vozíka

Čo je pre väčšinu ľudí samozrejmosťou, pre iného môže byť obrovským problémom. Taká obyčajná chôdza... Stačí však ochota dobrých ľudí a život môže byť oveľa krajší a jednoduchší...


Človek potrebuje istú dávku pokory na to, aby sa odhodlal k takému kroku, aby sa obrátil na pomoc cudzích ľudí. Už 20 rokov „vďačím“ skleróze multiplex za lekciu života v takejto „škole pokory“. Aj napriek maximálnemu úsiliu nepoddávať sa jej a bojovať s ňou, dostala ma na invalidný vozík. Teraz mám 35 rokov. Napriek tomu, že som si svoj život predstavovala trochu ináč, naučila ma  pozerať na svet inými očami. Vďaka môjmu handicapu mám úplne iný rebríček hodnôt ako väčšina mojich zdravých rovesníkov. Stotožňujem sa s názorom, že bohatý a šťastný človek nie je ten, kto veľa vlastní, ale ten, kto málo potrebuje. Vedieť sa tešiť z maličkostí, to je, hlavne v dnešnej dobe, veľká vzácnosť. Za seba môžem povedať, že sa viem a aj chcem tešiť zo života. Určite to nie je maličkosť, no vychádzky do prírody sú pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Neviem sa nabažiť pohľadov na západy a východy slnka. No na takéto vychádzky nevyhnutne potrebujem invalidný vozík. Kvôli mojej diagnóze mám výrazne oslabené a stuhnuté hlavne dolné končatiny. Slabosť pociťujem aj v rukách, preto na premiestňovanie potrebujem elektrický invalidný vozík. Ten mi uhradí ÚPSVR v 95 %-nej výške. Na jeho doplatok potrebujem ešte 220 €. Keďže môj jediný príjem je invalidný dôchodok, táto suma pre mňa nie je zanedbateľná. Ak by sa našli dobrí ľudia, ktorí by mi mohli čo i len malou sumou prispieť k spomínanému doplatku, bola by som im NESMIERNE VĎAČNÁ! 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?