Menu

Zabezpečiť solárne panely pre vodné čerpadlo a ...

Trvanie výzvy: 13. februára 2019 - 30. septembra 2019

Cieľ výzvy

Touto aktuálnou výzvou chceme ďalej pokračovať v pomoci pre deti a učiteľov v Antoby Est a zabezpečiť elektro a vodoinštalačný materiál, solárne panely, batérie a infraštruktúru pre vodné čerpadlo, sprevádzkovať sprchy, WC a energiu pre školu. Aj vďaka VÁM a portálu ĽUDIA ĽUĎOM sa nám podarilo vytvoriť na konci sveta, v malej lokalite na Madagaskare prostredie, ktoré zmenilo deťom a ich učiteľom kvalitu života a podmienky pre vzdelávanie, tak veľmi potrebné práve v takýchto chudobných oblastiach, akou je Antoby Est. Tieto deti majú kvalitných učiteľov vychovaných na saleziánskych školách. Pomôžme im zveladiť ich nový vodný zdroj a spraviť tento náš projekt trvalejšie udržateľným. Netreba k tomu veľa, len našu vôľu. ĎAKUJEME VÁM. Anežka Boriová, don Vladimír Stuchlý a Vlado Dudlák, Bratislava, Slovensko, Madagaskar

Príbeh

Zabezpečiť solárne panely pre vodné čerpadlo a zaviesť elektriku do školy na Madagaskare

Pomôžte nám zaviesť elektriku pre lepší život deťom na Madagaskare. Cieľom tejto výzvy je sfunkčniť sprchy, WC a sociálnej zázemie pre deti a učiteľov v blízkosti školy a novovybudovaného zdroja pitnej vody.

Náš príbeh pokračuje. V novembri 2017 sa nám podarilo dotiahnúť ročný projekt a otvoriť na Madagaskare školu "SEKOLY ANEŽKA" pre 250 detí. Táto škola sa nachádza priamo v geografickom strede Madagaskaru, v dedinke Antoby Est, 100 km na západ od hlavného mesta Antananarivo. Nevedú tam žiadne asfaltové cesty, nie je tam vybudovaná infraštruktúra a ľudia tam ručne obrábajú svoje ryžové políčka len s pomocou úžitkových zvierat. V novembri 2018 sa nám v rámci projektu DAJ BICYKLU NOVÚ DUŠU podarilo zo Slovenska do tejto oblasti dopraviť 120 bicyklov, ktoré boli odovzdané deťom, učiteľom a tiež aj miestnym lekárom, aby sa vedeli prepravovať v rámci lokality, kde sú osady od seba vzdialené 10 a viac kilometrov.Podobne sme po projekte školy, ktorá funguje už druhý rok, pokračovali projektom vybudovania studne, ktorá má zabezpečiť pre deti v škole pitnú vodu a možnosť hygieny. Táto studňa pri škole dnes už existuje a ľudia si chodia pre vodu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?