Menu

Chlapček s Downovým syndrómom žijúci v náhradnej ...

Trvanie výzvy: 24. apríla 2019 - 31. decembra 2019

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Vyzbierať financie na rehabilitačný pobyt v medicínskom centre v Adeli v Piešťanoch

Príbeh

Chlapček s Downovým syndrómom žijúci v náhradnej rodine potrebuje rehabilitačný pobyt

Máme v náhradnej osobnej starostlivosti chlapčeka s hendikepom a snažíme sa mu zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, keďže na Slovensku poisťovne preplácajú iba zanedbateľnú čiastku. Vzhľadom na to, že takáto starostlivosť je mimoriadne finančne nákladná sme nútení prosiť o finančnú pomoc. Maximko má takmer 4 roky, nechodí, nerozpráva, má slabé porozumenie, ale je veľmi snaživý a robí pokroky. Absolvovali sme rehabilitačný pobyt v Adeli v Piešťanoch, ale je potrebné ich absolvovať viacero po sebe. Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok.


Náš príbeh sa začalkeď sa známym narodil chlapček s Downovým syndrómom. Biologický rodičiasituáciu nezvládli a chlapčekovi hrozilo, že pôjde do ústavnej starostlivosti.S manželom sme sa ho ujali a rozhodli sa, že ho vychováme v rodinnom prostredí.Žije s nami prakticky od narodenia. Máme ho súdom zvereného do náhradnejosobnej starostlivosti. Momentálne má takmer 4 roky a on je tonajdôležitejšie, čo máme. Aktuálne je v štádiu štvornožkovania a intenzívne sasnažíme, aby  sa postavil na nohy a začal samostatne chodiť. S oporou savie vytlačiť na nohy, ale je príliš slabý a vydrží iba pár sekúnd. Má výrazneoslabený svalový tonus a extrémnu hypermobilitu kĺbov. Pravidelneambulantne rehabilituje, chodí do bazénu a na hipoterapiu, ale jeho stav sivyžaduje intenzívnejšiu rehabilitáciu. Teraz je Maximko v štádiu kedy jepotrebné intenzívne podporiť jeho napredovanie a preto sme sa rozhodli, žespravíme všetko pre to, aby sa na pobyty do Adeli dostal a mal aj onpríležitosť spraviť výraznejší pokrok, pretože keď sa postaví na nohy dostaneiný pohľad na svet, ako ho má teraz zo zeme a posunie ho to aj v mentálnomnapredovaní. Na to aby sme mohli absolvovať takýto pobyt potrebujeme vyzbierať4000 Eur. Preto prosíme o pomoc. Veľmi pekne ďakujeme, ak ste sa nám rozhodlidarovať čo i len malú čiastku, pretože ak vás bude veľa tak je reálne, že sasuma podarí vyzbierať a Maxim bude môcť  absolvovať liečebný pobyt a týmsa priblížiť k tomu aby sa sám postavil na nohy a začal chodiť. Chceme hovidieť šťastného, aby si našiel kamarátov a mohol prežiť detstvo tak, ako by homalo prežiť každé dieťa. Veľmi nám pomôže aj zdieľanie nášho príbehu. Ešte razďakujeme a naozaj si nesmierne vážime každú pomoc.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?