Menu

Pomáhame našim deťom byť dostatočne pripravený do ...

Trvanie výzvy: 10. apríla 2019 - 31. decembra 2019

Cieľ výzvy

Cieľom je, aby sa prostredníctvom našej práce, či už zábavným spôsobom, alebo odborným poskytovaním poradenstva čo najviac detí zaradilo do bežného života a nemalo problémy so začlenením. Každoročne vychádza z centier deti a rodiny v rámci celého SR viac ak 300 detí, čo je enormné číslo a nie každému "domovákovi sa podarí zvládnuť náročný život a postaviť sa na vlastné nohy. Nato, aby naša práca bola čoraz lepšia, efektívnejšia, no najmä systematická, potrebujeme organizovať počas roka niekoľko vzdelávacích seminárov, pobytov zameraných na prípravu mladých dospelých do reálneho života. Nakoľko sme občianske združenie Fantázia detí, uberáme si skôr formou edukatívno zábavnou formou a to sú tie naše spomínané letné detské tábory počas celého leta. Naše tábory trvajú 14-dní, podarí sa nám vždy zorganizovať až tri turnusy, kde sa stretne viac ako 500-600 detí z celého Slovenska. Súčasťou našich táborov sú aj mnohé sociálne slabšie rodiny, ktoré si rodičia detí nedokážu za financovať pobyt, stravu a vôbec náklady spojené s pobytom. Cieľom projektu, je aj pravidelná potravinová pomoc, materiálne zabezpečenie, v mnohých prípadoch u sociálne znezvýhodnených rodín je to aj nájomné za byt, ubytovne, rôzne domovy na polceste. Naša celoročná práca si vyžaduje pravidelné cestovanie po Slovensku, nakoľko v databáze O.Z. je kopec rodín, mladých dospelých, ale aj matky, ktoré sú na výchovu svojich detí úplne samé. Náklady na PHM predstavujú ročne vysoké sumy, ktoré sa odzrkadlia na celoročnom rozpočte občianskeho združenia. Teda snahou je prirodzene pomôcť čo najviac odchádzajúcim "domovákom", sociálne slabším rodinám, talentovaným deťom i matkám v núdzi. Bez vašej pomoci by sme to určite sami nezvládli.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.12.2015

IČO: 50073028

Ulica: Mliekaresnká 10

Mesto: Bratislava

PSČ: 82492

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomáhame našim deťom byť dostatočne pripravený do reálneho života

Naše občianske združenie Fantázia detí pomáha celoročne deťom z centier pre deti a rodiny, ako aj sociálne slabším rodinám. Našou prioritou je budovať sociálne a úprimné vzťahy s deťmi, ktoré sú často krát osamelé, smutné a nemajú sa v živote na koho obrátiť. Prostredníctvom organizovaním našich celoročných táborov, seminárov, vzdelávacích pobytov sa stávame súčasťou detí, ktoré nás potrebujú po celý rok. Okrem organizovania táborov, sa venujeme aj poskytovaniu sociálneho, psychologického, ale aj právneho poradenstva. Naša práca spočíva aj so zabezpečením materiálneho a potravinového daru pre našu cieľovú skupinu. Nakoľko pracujeme so sociálne slabšími rodinami, táto forma si vyžaduje pravidelnú a systematickú pomoc. Pomáhame aj talentovaným deťom ich rozvoju, platíme im často krát rôznorodé krúžky a posúvame ich správnym smerom vpred. Pre nás ako tím dobrovoľníkov je najpodstatnejšie a najdôležitejšie, aby sme boli čo najviac s deťmi, pretože budovanie silného a úprimného vzťahu nič a nik nenahradí. Dovoľujem si s veľkou pokorou poznamenať, že v mnohých prípadoch nahrádzame aj rodinu, ktorá deťom veľmi chýba a je tak veľmi potrebná.

Každé dieťa v centre pre deti a rodiny musí raz opustiť zariadenie v ktorom žil od detsva, alebo prežil kus svojho života. Najsmutnejšie je na tom to, že žiadne deieťa to neminie. Ten okamih raz opustiť brány detského domova je pre mnohých detí veľmi bolestivý a samotný strach sa dá krájať na drobné kúsky. A to nehovorím o deťoch, ktoré nemajú vlastnú rodinu, príbuzných na ktorých by sa mohli obrátiť pri sociálizácií sa do reálneho života. I keď detský domov, alebo centrum pre deti a rodiny nikdy nenahradí skutočný domov, je to istým spôsobom, kde sa vytvárajú väzby, miesto, kde každé dieťa poznačí a zanechá kus svojho detstva. A aj preto naše občianske združenie pomáha deťom, mladým dospelým sa správne socializovať do reálneho života. Či už to je pravidelným poskytovaním vzdelávacích pobytov, seminárov, ale aj hľadaním adekvátnej práce, je to forma, ktorá môže výrazným spôsobom pomôcť sa mladým postaviť na vlastné nohy. Samozrejem pomáhame tím, ktorí majú o našu pomoc vážny záujem a neboja poprosiť o odbornú pomoc. Sú rôzne otázky detí, mladých dospelých, kotré sprevádzajú počas funfovania v centre pre deti a rodiny, ako aj po odchode z detskéh domova. Medzi tie najvýraznejšie faktory, ktoré sú často krát prekážkou odchodu sú napr. samotný strach, naivita, identita, etncita, zlé hospodárenie s finančnými prostiedkami, zlý v plyv partie, ale aj zlý výber školy ešte včase detského domova. Je ich kopec, ktoté môžu zásadným spôsobom negatávnym spôsobom ovplyvniť mladého dospelého pri zaradení sa do života. Preto je nutné, aby "domovák mal vysporiadanú v prvom rade psychickú stránku a až potom sa riešili sekundárne problémy. Ak domovák je vysporiadaný, zrelý so svojom osudom, rozhodne sa mu bude lahšie pripraovať a staviať na vlastné nohy. 

Ďalšie informácie

Facebook
O.Z.Fantázia detí

Web
www.fantaziadeti.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?