Menu

Danko – malý veľký bojovník, ktorý je odhodlaný ...

Trvanie výzvy: 15. mája 2019 - 13. mája 2020

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Finančná pomoc na potrebné terapie

Autor výzvy

Príbeh

Danko – malý veľký bojovník, ktorý je odhodlaný vyhrať svoj boj

Danko sa po bezproblémovom tehotenstve narodil ako zdravý a životaschopný chlapček, s Apgar skóre 10. Jeho vývoj bol bezproblémový a dokonca napredoval rýchlejšie ako jeho rovesníci, z čoho sme mali s manželom veľkú radosť. Napríklad chodiť začal už v 11. mesiaci. Až do 15.mesiaca to bolo empatické a veselé bábätko, ktoré sa tešilo zo života, s veľkým záujmom sledovalo všetko okolo seba a zvedavo objavovalo tak isto, ako jeho rovesníci všetky tajomstvá, ktoré prináša život.

Všetko sa však začalo meniť v priebehu 15. až 18. mesiaca, kedy sme začali pozorovať prvé zmeny v správaní, ktoré nás vystrašili. Danko prestal reagovať na svoje meno, pričom v bábätkovskom veku začal naň reagovať veľmi skoro. Následne došlo k strate očného kontaktu, prestali ho zaujímať hračky, ktoré dovtedy miloval. Postupne sa začínal uzatvárať do seba a prestával mať záujem o život okolo seba, vrátane nás, rodičov.

Okamžite som začala študovať odbornú literatúru nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a postupne sa predo mnou začala čím ďalej tým viac objavovať diagnóza, z ktorej som mala obrovský strach. AUTIZMUS. Slovo, ktorého významu som sa desila. To obrovské šťastie z krásneho, citlivého a láskavého chlapčeka sa mi začalo rozplývať a v konečnom dôsledku sa mi zrútil svet.

Ale aj napriek tomuto všetkému som vynaložila okamžite maximálne sily, aby čím skôr bolo možné Dankove problémy diagnostikovať a začať s liečbou. Okamžite som oslovila Centrum včasnej intervencie i psychologičku. Po množstve vyšetrení, ktoré sme absolvovali u špičkovýchlekárov nám bolo doporučené začať s ABA terapiami, t.j. Aplikovaná behaviorálna analýza, ktorá predstavuje intenzívny tréning, ktorý sa zameriava na učenie komunikácie, poznávacích a sociálnych zručností, hry, samoobslužných zručností rozdelených do malých a postupných krokov. ABA vznikla ako aplikácia neobehavioristických poznatkov o zmene správania, t.j. je založená na operantnom podmieňovaní správania. Venuje sa podrobnej analýze správania vovzťahu k okolitému prostrediu, pričom je vedecky dokázané, žetento typ terapií pomáha deťom na autistickom spektre porozumieť tomuto svetu, regulovať ich problémové správanie a dorozumieť sa, či už verbálnym, alebo neverbálnym spôsobom.

Bohužiaľ ABA terapie nie sú hradené štátom a všetky náklady tak musíme znášať sami. Terapie, aby mali zmysel, musia byt minimálne 3x do týždňa. Na porovnanie uvádzam, že v zahraničí ich majú deti terapie 40x do týždňa! U nás jedna hodina terapie vychádza okolo 20,-€. A to ide iba o ABA terapie, čo je len časť terapií, ktoré musí Danko absolvovať, aby sa mohol správne vyvíjať. Prakticky od 2. rokov všetko platíme sami, no dostali sme sa do situácie, keď to už naďalej nedokážeme finančne zvládnuť, pretože celkové náklady sú veľmi vysoké.

Ďalšou veľmi potrebnou terapiou je Dúhová terapia, ktorá je zameraná na rozvoj osobnosti podľa individuálnych potrieb, ďalej na rozvoj grafomotoriky, ktorú má synček oslabenú a tiež zahŕňa podporu učenia sebaobslužných činností i učenia.

Na tieto dve terapie nadväzujú ešte ďalšie doplnkové, ktoré tiež nie sú, bohužiaľ, štátom aspoň čiastočne finančne hradené, čo predstavuje pre nás veľkú finančnú záťaž.

Mojou veľkou túžbou je, aby sa Danko naučil nielen rozprávať a správne komunikovať, ale tiež, aby zvládol všetky samoobslužné činnosti a mohol sa zaradiť do školského systému a následne do života v takej miere, ako to len bude možné.

Avšak bez Vašej finančnej pomoci, nie sme schopní dopriať Dankovi takú kvalitnú špeciálnu starostlivosť, akú nutne potrebuje a z tohto dôvodu by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť o finančnú pomoc, aby mohol absolvovať ďalšiu intenzívnu liečbu a terapie.


Z celého srdca Vám veľmi pekne ďakujem za pomoc a prajem Vám všetko dobré, najmä pokoj v duši.


Danko a jeho mamina JanaĎalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?