Menu

Delfinoterapia a Skenar terapia pre Nelinku

Trvanie výzvy: 12. augusta 2019 - 31. marca 2020

Cieľ výzvy

Delfinoterapia a Skenar terapia. Delfinoterapia by mala Nelke pomôcť v ďalšom telesnom a psychickom vývine. Zlepšuje sa ňou jemná a hrubá motorika, reč, sociálne väzby, zlepšuje sa napr. logika u detí a uvoľňujú sa spazmy. Na všetkých týchto veciach s Nelkou pracujeme, ale delfíny by jej mohli ešte viac pomôcť urobiť krôčik vpred. O delfinoterapii je mnoho recenzií, kde úplne nehovoriace deti začali komunikovať. Delfín vydáva vysokofrekvenčné vlny, ktoré ovplyvňujú procesy v našom tele. Pôsobia na nervovú sústavu, harmonizujú obe hemisféry a znižujú mozgovú frekvenciu do hladiny alfa. Skenarterapiou by sme taktiež chceli Nelke pomôcť. Absolvovali sme zatiaľ 3terapie. Využíva ju čoraz viac detí s rôznymi druhmi postihnutia. Má široké spektrum liečby, medzi ktorými sú zlepšenie komunikácie, deti začínajú rozumieť povelom, hrám, opakujú, dokážu sa zbaviť plienok, dochádza k zvýšenému záujmu o okolie, hračky, knihy, objavuje sa reč (džavotanie, zvýši sa počet používaných slov, deti začínajú tvoriť vety, komunikovať na úrovni veku).

Príbeh

Delfinoterapia a Skenar terapia pre Nelinku

Pomôžte prosím našej Nelinke napredovať.
Malý krôčik pre vás, veľký KROK pre Nelku.

Milí darcovia,

obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pre našu Nelinku. Nelka sa narodila v novembri 2016 ako zdanlivo zdravé bábätko cisárskym rezom. Vývoj prebiehal až do jedného roku života v poriadku. Po roku sa to zlomilo. Nelka nebľabotala,neslabikovala a nerozumela nám. Mysleli sme si, že Nelka je ešte malá a všetko dobehne, ale zrejme sme sa mýlili. A začal sa celý kolotoč vyšetrení a návštevy rôznych odborníkov.Nelke bol v júni 2019 diagnostikovaný u jedného odborníka detský autizmus, avšak na diagnostike u iného odborníka nám bolo povedané, že má nezrelú centrálnu nervovú sústavu a posmelili nás tým, že  pravidelnými  rehabilitáciami a terapiami sa jej stav môže zlepšovať. Všetko sa ešte môže vykrištalizovať a ukáže sa o akú poruchu presne pôjde. V novembri bude mať Nelka tri roky, avšak ešte stále nerozpráva. Veľlmi by sme chceli počuť jej hlások. Veľmi túžim počuť slovo MAMA....Nelka má zlú jemnú aj hrubú motoriku. Nevie sa hrať funkčne, ako detičky v jej veku, nevie predstierať hrať sa na „niečo“....ona tomu nerozumie. Okrem týchto problémov súvisiacich s autizmom má Nelka  dlhododo problém s prijímaním stravy - extrémna vyberavosť v jedle a nechutenstvo.Už rok a pol absolvujeme rôzne terapie ( hipoterapia,canisterapia, abaterapia, playwisely, TSMT1/ ,aby sme pomohli Nelke napredovať. Nič z tohto však nehradí zdravotná poisťovňa a je to finančne veľmi náročné.Chceme jej veľmi pomôcť, nakoľko ona sama je nešťastná z toho,že sa nevie vyjadriť, nemôže nič povedať. Kvôli tomu máva aj záchvaty hnevu a my nevieme ako jej v danej chvíli pomôcť. Pre mňa ako mamu je strašné vidieť ako sa Nelinka trápi. Tak veľmi jej chceme pomôcť. Nielen ja, ale aj Nelkin tato a sestrička Ninka, ktorí ju tiež nadovšetko ľúbia.Spravíme pre ňu naozaj čokoľvek, ale popri ostatných terapiách nám to už finančne nevychádza. Nelka začala navštevovať aj súkromné jasličky na odporúčanie psychologičky kvôli socializácii.Veľkú nádej dávame do skenarterapie a delfinoterapie, ktoré by mohli Nelke pomôcť a preto sme sa rozhodli požiadať vás touto cestou o pomoc.Vopred vám všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME a veríme, že aj vďaka vašej pomoci bude môcť Nelka absolvovať terapie, ktoré jej pomôžu napredovať.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?