Menu

Operácia Yonatan

Trvanie výzvy: 14. novembra 2019 - 14. novembra 2020

Cieľ výzvy

pokrytie nákladov na operáciu, pooperačnú starostlivosť a rehabilitácie

Príbeh

Operácia Yonatan

Milý Yoni má pred sebou ďalšiu výzvu. Bojujme s ním!

Náš Yoni má už štyri roky. Druhý rok na dopoludnie navštevuje škôlku, kde sa mu veľmi páči. Pekne rozpráva a napriek obmedzenej schopnosti pohybu sa teší z kamarátov, súrodencov a života.

Ďakujeme, že ste sa minulý rok v zbierke YONATAN stali súčasťou jeho úspešných, aj keď v porovnaní so zdravými deťmi malých, no pre neho veľmi dôležitých pokrokov. 

Yonatan je extrémne predčasniatko, narodený v 25gt, jeho diagnóza je detská mozgová obrna, kvadruparéza. Všetko, čo sa vzhľadom na Yonatanov stav nepokúsime spraviť teraz vo veku, keď je mozog v najplastickejšom štádiu, bude mať v budúcnosti devastačné následky. Čas a ľudské telo sú v tomto neúprosné. Preto sme od jeho narodenia absolvovali mnoho rehabilitačných cvičení doma i v zahraniční. Väčšinu bez podpory štátu, teda na vlastné náklady (NeuroAxon CZ, Charis n. o., Centrum Svetielko, Neurino, Feldenkrais terapia, Deveny terapia HU, Akupunktúra Sinomed, Hipoterapia, Kanisterapia, Kraniosakrálna terapia, Watsu – vodné terapie, Lázně Klimkovice CZ, Slnko deťom oz). 

Aby toho nebolo málo, koncom minulého roku sa u Yonatana objavil ďalší problém: spasticita abduktorov na stehnách spôsobila zlé postavenie bedrových kĺbov a vychýlenie stehenných kostí z bedrových jamiek, ktoré mu spôsobujú bolesti aj v bedrovej, aj v krížovej oblasti a nedovoľujú v plnej miere realizovať rehabilitačné cvičenia a vertikalizáciu. 

Po viacerých konzultáciách u špičkových odborníkov (v Prahe prof. Kolář, v Brne prof. Poul, vo Viedni dr. Scheibl) sa opakovane potvrdilo, že operačný zákrok v tomto veku a v tomto štádiu je nevyhnutný, aby sa predišlo komplikáciám vyúsťujúcim do zložitej operácie kostí vo vyššom veku. 

Berúc do úvahy aj iné súvislosti, na vymenovanie ktorých tu nie je priestor, nám operácia u profesora Scheibla, neuro-ortopéda z kliniky Speissing, zameriavajúceho sa presne na prípady, akým je náš syn, pripadá ako najadekvátnejšie riešenie. 

Požiadali sme o finančnú pomoc Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorá však môže podľa platnej legislatívy o cezhraničnej zdravotnej staroslivosti preplatiť len časť nákladov vzniknutých v zahraničí, a to do výšky sumy, koľko by stála obdobná operácia na Slovensku.  Finančná účasť VŠZP, bude vyčíslená až po absolvovaní operácie v zahraničí. 

Musíme teda najprv zaplatiť plnú sumu za operáciu a sprievod matky 7140eur, a až po predložení dokladov uvidíme, akú čiastku nám v lehote  6 mesiacov preplatia.  Sme mladá rodina s dvoma ďalšími školopovinnými deťmi. Nepíše sa to ľahko, ale  ocitli sme sa týmto vo finančnej tiesni, ktorá nám nedovoľuje riešiť Yoniho urgentnú situáciu. 

Vďaka Vašej podpore, budeme môcť realizovať Operáciu Yonatan.  V prípade, že vyzbieraná suma bude vyššia ako náš podiel na operácii, prostriedky použijeme na pooperačnú starostlivosť a rehabilitáciu, ktoré sú tiež finančne náročné, no rovnako dôležité.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?