Menu

Navigátor bezbariérovosti v mobile!

Trvanie výzvy: 22. novembra 2012 - 22. novembra 2013

Cieľ výzvy

Získanie finančných prostriedkov na mobilnú aplikáciu, aby slúžila ako navigátor a aj zapojenie verejnosti do monitorovania.

Autor výzvy

go-ok +421/949/577777 mail@go-ok.eu www.go-ok.eu

Dátum vzniku: 23.7.2010

IČO: 42191904

Ulica: Jasovská 3/A

Mesto: Bratislava

PSČ: 85107

Štát: Slovensko

Príbeh

Navigátor bezbariérovosti v mobile!

Na www.go-ok.eu vytvárame jedinečnú mapu pre hendikepovaných, seniorov, rodičov s deťmi, ...pre všetkých, aby vedeli kam sa dostanú. A chceme zapojiť verejnosť.

1. http://youtu.be/8h-4iUcKPaI
2. http://youtu.be/OzYEc31jxKE


O go-ok
Naše Občianske združenie go-ok sa od roku 2010 zaoberá vlastným originálnym projektom, ktorým je Monitoring bezbariérovosti (go-ok).*)
Výsledným produktom je mapa - navigátor a informačný portál na stránke www.go-ok.eu. Nenásilnou a zábavnou formou by sme zároveň chceli poukazovať na (bez)bariérovosť v bežnom živote ľudí so špecifickými potrebami (hendikepovaní, seniori, rodičia s deťmi...) a zároveň sa dostať do po­vedomia verejnosti, ktorú chceme zapojiť do Otvoreného verejného monitorovania bezbariérovosti (go-ok) cez mobilnú aplikáciu, ktorú chceme dať naprogramovať a na ktorú sa momentálne snažíme nájsť finančné prostriedky.

Tím
Náš tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, ľudí monitorujúcich v teréne a programátorov, ktorí sa snažia tvoriť produkt s konkrétnymi riešeniami v danej oblasti.

Prevedenie
Monitoring bezbariérovosti (go-ok) nespočíva v posudzovaní, ale v chronologických fyzikálnych meraniach priestorov v jednotlivých objektoch. Monitorujúci sa sústreďujú najmä na zameranie priechodných šírok, výšok prekážok, opis a fotodokumentáciu. Vznikajú tak aj matematicky merateľné vlastnosti, ktoré sú filtrovateľné. Týmto filtrovaním sa stávajú informácie pre človeka so špecifickými požiadavkami “ušité na mieru” a práve preňho sú tým pádom bezbariérové. Napr.: niekto, požadujúci kontakt na hotel v Prahe, ktorý potrebuje všade šírku dverí a priechodov minimálne 80?cm a s maximálnym prevýšením cez prekážku 2?cm (pretože je vozičkár s určitým typom vozíka a hendikepu), zadá uvedené parametre na stránke www.go-ok.eu do filtra (moje limity) ČO / KDE / 80 / 2 / BEZ SCHODOV. Následne sa mu zobrazí výsledok v podobe zoznamu hotelov na mape v požadovanom meste, spĺňajúcich jeho individuálne požiadavky. Bude mať navyše na výber aj z tých, ktoré sa budú jeho nárokom aspoň približovať. Takto dostane informácie, aké sú vôbec možnosti, alebo čomu bude musieť na mieste čeliť a prípadne sa na to môže pripraviť (napr. pôjde s asistentom). Samozrejme, iné nároky má nevidiaci a iné rodič s dieťaťom (napr. ten vyžaduje detský kútik v cukrárni a hoci aj s wifi).
S Monitoringom bezbariérovosti (go-ok), napr. v mobile, bez problémov tieto odpovede nájde, prípadne môže na ne reagovať komentárom, či odporúčaním na opravu istých nepresností a momentálnych zmien. I práve pre tieto dôvody tvrdíme, že zastrešujeme nároky i viacerých ľudí s rôznymi požiadavkami a v reálnom čase.
V súčasnosti je mapa aktualizovaná vďaka dobrovoľníkom, ktorí fyzicky merajú určité prvky v objekte, robia fotodokumentáciu a potrebné údaje zadávajú do systému, kde sa tak buduje centrálna a online databáza.

Je naším cieľom v najbližšej budúcnosti zadávanie nových objektov samotnou verejnosťou a tým sa otvoria nové a hlavne rýchlejšie možnosti napĺňania databáz a prepracovanejšie funkcie.

Projekt v praxi
Zatiaľ sme sa stretli iba s pozitívnymi ohlasmi a nepredpokladáme, že to bude inak. Sme jediní, ktorí spomínané monitorovanie robia týmto spôsobom. Objekty nehodnotíme nálepkami, ani nedávame na čierne listiny. Robíme dokumentaristiku, prinášame informácie. Ako s nimi naložia užívatelia, je len na nich a ich požiadavkách na miesta, kam chcú ísť. Dokonca môže nastať i spätná väzba pre tých, ktorí si uvedomia, že čím menej prívetivejšie podmienky pre týchto ľudí vytvoria, tým bude menšia pravdepodobnosť výskytu v ich vyhľadávaniach.

Budúcnosť projektu
Aplikácia je tvorená svojpomocne, venujeme jej všetok svoj voľný čas. Pomôcť by nám rozhodne mohol akýkoľvek sponzoring na vytvorenie aplikácie “do ruky”, ktorú, ako spomíname, práve vyvíjame. Akákoľvek, možno pre niekoho malá podpora, pre nás veľa znamená a môže nám (všetkým) významne pomôcť. Viac informácií ako nás podporiť je na stránke: www.go-ok.eu/sk/ako-nas-podporit.
Z týchto prostriedkov budeme vyvíjať mobilnú aplikáciu a zdokonaľovať systém Monitoring bezbariérovosti (go-ok) tak, aby sa stal bežným pomocníkom pre ľudí, ktorí to potrebujú.

Čo sme preto zatiaľ urobili:
Nakrúcame viralne video: http://www.go-ok.eu/sk/novinky/ochutnavka-z-nakrucania-nasho-videa
Robíme zbierku na stránke: http://www.go-ok.eu/sk/ako-nas-podporit/skroooluj
Robíme osvetu (investigatívne a profesionálne hľadáme odpovede na otázky): http://www.go-ok.eu/sk/clanky/pytame-sa

Produkt
www.go-ok.eu alebo www.bezbarier.sk

Súvisiace články a bližšie informácie
www.go-ok.eu/sk/o-go-ok
www.go-ok.eu/sk/moje-limity
www.go-ok.eu/sk/clanky
www.go-ok.eu/sk/tim
www.go-ok.eu/sk/kontakt
www.go-ok.eu/sk/ako-nas-podporit
www.facebook.com/gookeu
www.twitter.com/gookeu
www.youtube.com/gookeu

Kľúčové slová
go, ok, monitoring, bezbariérovosť, stránka, produkt, aplikácia, softvér, filter, navigátor, zoznam, špecifické potreby, moje limity, hendikep, nevidiaci, nepočujúci, seniori, rodičia, individualita, aplikácia, sponzoring, mobilná verzia

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?