Menu

Zelenáči

Trvanie výzvy: 15. januára 2020 - 31. decembra 2020

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Zorganizovať 40 workshopov na 10 základných a stredných školách (teda 4 prednášky na jednej škole) v nitrinskom kraji v jednej z troch envirooblastí: ekologická stopa, odpady a ochrana zvierat, podľa výberu školy.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.8.2018

IČO: 51843471

Ulica: Jedľové Kostoľany 395

Mesto: Jedľové Kostoľany

PSČ: 95196

Štát: Slovensko

Príbeh

Zelenáči

Byť zelenáčom nie je hanba. Práve naopak!

OZ Pestrec s Vašou pomocou zorganizuje spolu 40 prednášok/workshopov pre školákov o ochrane životného prostredia v nitrianskom kraji a "nakopne" ich urobiť zmeny potrebné k zelenšej budúcnosti.

Workshopy budú zážitkové a interaktívne a deti si tak zoberú jednak zaujímavé eko-informácie a zároveň dostanú praktické odporúčania, čo môžu reálne urobiť pre krajšie a zdravšie životné prostredie každý deň.

Preto buďme hrdí zelenáči.

Pre nás v OZ Pestrec je envirovýchova a globálne vzdelávanie jednou z našich troch hlavných tém ochrany životného prostredia.

V minulom roku sme realizovali množstvo prednášok a workshopov pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj letných táborníkov v nitrianskom kraji. Na workshopoch sa žiaci učili triediť odpad, vyrábali si vlastné minikompostéry, hovorili sme o dopade nášho konzumného života na planétu a skúšali sa vcítiť do citov a pocitov zvierat. Prednášky boli veľmi pestré (koniec koncov ako všetko, čo v našom OZ robíme :)) a podľa spätnej väzby deťmi veľmi obľúbené. Preto by sme s prednáškami chceli pokračovať aj tento rok.

Mnoho prednášok, najmä na školách, sme však robili pro bono, nakoľko školy zápasia s finančými problémami a jednoducho nemali peniaze nazvyš. Nakoľko však aktivity pre OZ Pestrec sú nielen naším poslaním, ale aj prácou, rozhodli sme sa požiadať Vás o pomoc.

Vaše dary umožnia pokračovať v envirovýchove aj v roku 2020 a vychovať tak novú generáciu zelenáčov, ktorí budú mať nielen znalosti, ale aj lásku a cit k žvitonému prostrediu a nebudú sa báť zabojovať o lepšiu a zelenšiu budúcnosť pre nás všetkých.

Ďakujeme

OZ Pestrec

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?