Menu

Pomôžte pani Katke aj s jej rodinou

Trvanie výzvy: 20. januára 2020 - 30. apríla 2020

Cieľ výzvy

Pozbierať finančné finančné prostriedky na rekonštrukciu domu pani Katky s jej rodinou.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1990

IČO: 00306533

Ulica: Hlavná 186

Mesto: Kravany nad Dunajom

PSČ: 94636

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomôžte pani Katke aj s jej rodinou

Pani Katka aj rodinou by sa rada odsťahovala z domu, lenže nemá sa kde odsťahovať. Vtedy sa obecné zastupiteľstvo obrátilo na televíziu JOJ o pomoc. Na základe reportáže sa vytvorila iniciatíva, na rekonštrukciu domu pani Mellenovej, kde by sa pani Katka mohla odsťahovať aj s rodinou po ukončení rekonštrukcie, ktorú nie je schopná zafinancovať.

Pani Katarína Mellenová sa narodila v roku 1949 a teraz žije zo svojou dcérou a dvomi vnučkami. Pani Katke s manželom sa narodili dve dcéry, v roku 1970 Helena a v roku 1971 Katarína. Pred tridsiatimi rokmi jej zomrel manžel a zostala sama s dvomi dcérami. Bývali v rodinnom dome po starej mame. Obe dcéry sú mentálne postihnuté. Staršej dcére Helene sa narodili dve dcéry, v roku 2001 Izabela a v roku 2003 Natália. 3 mesiace po pôrode mladšej dcéry Helena zomrela a pani Katka zostala sama s dcérou Katarínou a vnučkami Izabelou a Natáliou. Od tej doby ich sama vychováva. Nakoľko príjmy rodiny sotva stačili na ich obživu, nezostali peniaze na údržbu ich domu. Z tohoto dôvodu sa ich dom stal pred cca 8 rokmi neobývataľným, preto sa odsťahovali do prenájmu, v ktorom bývali do roku 2017. Vtedy sa obrátili na obecné zastupiteľstvo o pomoc, nakoľko dostali výpoveď z nájmu a museli sa z domu odsťahovať. Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením z augusta 2017 rodinu Kataríny Mellenovej umiestnilo do domu pána Tibora Szőcsa, ktorého Obec bola optarovníkom, nakoľko pán Szőcs bol umiestnení v DSS Kováčová. Koncom roka pán Szőcs zomrel a v júni 2019 prebehlo dedičské konanie a dediči sa stali majiteľmi domu. Pani Mellenovej dali v septembri výzvu na vysťahovanie sa z domu. Ale ani pani Mellenová a ani obecné zastupiteĺstvo doteraz nenašlo riešenie, kde umiestniť pani Mellenovú s jej rodinou. Túto situáciu viackrát konzultovalo aj novými vlastníkmi domu. Nový vlastníci domu koncom mesiaca november 2019 nechali vypnúť dodávku elektrického prúdu pre rodinu pani Mellenovej. Pani Katka aj rodinou by sa rada odsťahovala z domu, lenže nemá sa kde odsťahovať. Vtedy sa obecné zastuiteľstvo obrátilo na televíziu JOJ o pomoc. Na základe reportáže sa vytvorila iniciatíva, na rekonštrukciu domu pani Mellenovej, kde by sa pani Katka mohla odsťahovať aj s rodinou po ukončení rekonštrukcie, ktorú nie je schopná zafinancovať.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?