Menu

Pomoc pre nášho Denisa

Trvanie výzvy: 9. marca 2020 - 14. januára 2021

Cieľ výzvy

Vyzbierať financie na dlhodobú a náročnú liečbu v Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie a do ADELI medical cetrum - Piešťany.

Príbeh

Pomoc pre nášho Denisa

Pomôžte mi vyhrať tento neľahký boj. Mám ešte celý život pred sebou.

Denisov príbeh 

Túžba žiť, nesplnené ciele, skvelý chlapec s obrovským láskavým srdcom, obklopený priateľmi, ktorí sa stále pýtajú kedy sa vráti späť, vzor pre mladších bratov... Kto Denisa poznal, vie že to bol mladý muž plný života, ktorý miloval folklór, šport, ľudí, cestovanie... Zlomok nešťastnej sekundy zmenil jeho život na nepoznanie. 

Dňa 07.10.2018 počas turistiky na Veľký Rozsutec utrpel  vážne poranenie hlavy, čo spôsobilo masívne krvácanie do mozgu a opuch mozgu. Letecký záchranári ho transportovali do nemocnice v Žiline, kde podstúpil chirurgický zákrok pri ktorom sa odstránila časť lebky, aby sa znížil vnútrolebečný tlak. Od tohto okamihu sa Denis neprebral a ostal v tvz. bdelej kóme. Do januára 2019 sme dennodenne bojovali o jeho život, nakoľko pri úraze došlo k poškodeniu termoregulácie, čo spôsobovalo vysoké teploty, silné svalové kŕče a stuhnutie svalstva horných a dolných končatín. Dňa 6.2.2019 vykonali v Martinskej nemocnici operáciu, kde Denisovi nahradili chýbajúcu časť lebky implantátom. Nanešťastie po niekoľkých dňoch museli lekári implantát vybrať a druhá kranioplastika sa našťastie podarila 17.6. .  

Denis je pripútaný na lôžko, odkázaný na 24 hodinovú starostlivosť, nedokáže hýbať končatinami, rozprávať,  kŕmenie pomocou PEG sondy - striekačkou priamo do žalúdka.

Každodennou starostlivosťou lekárov a rodičov sa začali objavovať prvé prejavy motoriky, čo je veľká nádej pre všetkých, ktorí mu pomáhajú a očakávajú, že sa opäť zaradí do života. Následne bude potrebné zabezpečiť rehabilitácie, cvičenia a vlastne všetko na obnovenie motoriky celého tela. Nádej na záchranu Denisa je, ale len za dlhodobej starostlivosti špecialistov v rehabilitačných zariadeniach čo si vyžaduje aj veľké finančné prostriedky.

Denis má možnosť nastúpiť na rehabilitačný pobyt v Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnnej VOTUM w Krakowie, kde sa zameriavajú aj na pacientov v bdelej kóme. Po tom to pobyte by sme chceli znovu navštíviť  Adeli centre v Piešťanoch, ktoré jediné na Slovensku prijíma pacientov v bdelej kóme. Veríme, že tieto pobyty budú pre Denisa veľkým prínosom.

Preto Vám všetkým, veľmi pekne ďakujeme za prečítanie Denisovho príbehu a o možnosť pomôcť nám vrátiť ho späť do života. Veľmi si vážime vašu pomoc.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?