Menu

Koronavírus nás nezastaví, sme tu pre ľudí s ...

Trvanie výzvy: 17. apríla 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

#gaucovavzyva Napriek situácii, ktorej čelíme, staráme sa o 6 ľudí s duševnou poruchou v našich 2 bytoch Podporovaného bývania - nájomné musíme platiť. Rehabilitačné stredisko - zavreté ale 34 klientom sa venujú pracovníci, pracujú na diaľku - mzdy vyplácame, nájom nám beží. Od marca do apríla bolo poskytnutých 28 psychoterapií ľuďom v núdzi - telefónne poplatky, potreba nových mobilov, telefonické poradenstvo pre širokú verejnosť funguje. ... A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte. Sme tu stále pre nich " aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami". Ďakujeme, MOST-áci

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.2.2017

IČO: 36077127

Ulica: Haanova 2694/10

Mesto: Bratislava-Petržalka

PSČ: 85104

Štát: Slovensko

Príbeh

Koronavírus nás nezastaví, sme tu pre ľudí s duševnou poruchou

Koronavírus nás v Dss-MOST-e nezastaví. Aj v tomto zložitom období sa zameriavame na šírenie osvety o duševných poruchách, poskytujeme pomoc širokej verejnosti prostredníctvom telefonických sociálnych poradenstiev, psychoterapií. Snažíme sa pomôcť našim klientom predísť relapsom a možným hospitalizáciám.


Stále, v tejto zložitej situácii poskytujeme sociálne služby : 

Naše rehabilitačné stredisko -zabezpečuje psycho-sociálnu rehabilitáciu  34 klientom, navzdory tomu, že je zavreté, klientom sa  venujeme, naši pracovníci- psychológovia prostredníctvom telefónov ich kontaktujú  a pomáhajú im preklenúť ťažké obdobie. 

V  zariadení Podporovaného bývania – máme ubytovaných v 2 bytoch 6-tich klientov, kľúčoví pracovníci sú neustále s našimi klientmi - ľuďmi s duševnou poruchou, k dispozícii cez telefón alebo NT,  sú im veľkou oporou.

Zdravotnícke služby : Od marca do 25.3. do 28.4. 2020 bolo poskytnutých 28 psychoterapií ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii.

Ale fungujeme so starými tlačitkovými mobilmi, na NT nám nefungujú mikrofóny, platíme nájomné, energie, mzdy,  zabezpečujeme dezinfekčné prostriedky.....

Potrebujeme riešiť aj tieto vystáte problémy. Veľmi nám pomôže Vaša pomoc, lebo je jedinečná!

Náš Dss – MOST, nezisková organizácia je tu už 25 rokov v Bratislave. Pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti: " Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami".

http://www.dss-most.sk/

https://www.facebook.com/DssMost

Ďakujeme , Vaši MOSTáci 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?