Menu

Prispejte prosím vozíčkarke na schodiskovú ...

Trvanie výzvy: 22. júna 2020 - 15. júla 2020

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

samostatnosť a bezpečnosť pri prekonávaní schodov šikmou schodiskovou plošinou pre Miriam

Autor výzvy

Príbeh

Prispejte prosím vozíčkarke na schodiskovú plošinu, už teraz vám ďakujem :)

Som odkázaná na invalidný vozík (25 r.) a bývam v dome bez výťahu. Chceli by sme obstarať schodiskovú plošinu, ktorá by mi umožňovala samostatne vychádzať z domu na vychádzky, do obchodu, za kultúrou...

Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri zabezpečení šikmej schodiskovej plošiny do bytového domu, v ktorom spolu s mojimi rodičmi a súrodencami bývam. Mám 25 rokov a som odkázaná na invalidný vozík. Keďže bývame na 1. poschodí v dome bez výťahu, pri vychádzaní z domu von a vracaní sa domov som odkázaná na prepravu po schodoch pomocou schodolezu, ktorý sa však nedá obsluhovať prepravovanou osobou (mnou) samostatne, ale je potrebný k tomu iný obsluhujúci, ktorý ale zároveň musí byť k tomu spôsobilý (vyžaduje zo strany obsluhy fyzickú i technickú zdatnosť a zručnosť). Keďže málokto sa podujme takéto komplikované zariadenie obsluhovať, som odkázaná len na obmedzený počet takýchto osôb, ktoré pokiaľ práve nie sú k dispozícii, nemôžem ísť von z domu. Navyše uvedené zariadenie je pre mňa zdravotne problémové (otrasy – zlé na chrbticu a rizikové – hrozba prevrátenia). Za účelom bezpečného, zdravotne vyhovujúceho, dôstojného a úrovni súčasnej doby zodpovedajúceho spôsobu prepravy po schodoch a samostatnosti pri vychádzaní z bytu von som s pomocou mojich rodičov zabezpečila projekt s príslušnými povoleniami úradov a tiež príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) naúhradu časti nákladov pre šikmú schodiskovú plošinu, ktorá zabezpečí, že zariadenie budem môcť obslúžiť prakticky aj sama (prípadne s minimálnou súčinnosťou sprevádzajúcej osoby), čo eliminuje moju odkázanosť na vysoko kvalifikovanú obsluhu, ktorú som potrebovala mať k dispozícii doteraz- zariadenie bez potreby osoby pre obsluhu budem mať k dispozícii aj pre kritické prípady (požiar, či iné nebezpečenstvo v byte)- zdolávanie schodov už nebude rizikové ako doteraz (nehrozí prevrátenie a pod.)- jazda plošinou bude plynulá, bez otrasov, t.j. bez negatívneho vplyvu na moje zdravie (najmä chrbtica).

Prosba:Podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou uzavretej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom ARES, s.r.o., je cena diela s DPH 19 800 €, z toho v zmysle právoplatného rozhodnutia ÚPSVaR sa priznáva na predmetné zariadenie peňažný príspevok štátu vo výške 11 617,88 €. Rozdiel vo vyššie uvedených sumách 8 182,12 € pripadá uhradiť mne. V kontexte mojich možností je táto suma značne vysoká, a preto si dovoľujem Vás poprosiť týmto o príspevok k tejto čiastke. 

K dispozícii je mobil pre viac informácií: 0948 790 559. Ďakujem. 

Miriam Eleková

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?