Menu

Podporte Letnú školu Teach for Slovakia

Trvanie výzvy: 26. júna 2020 - 17. júla 2020

Cieľ výzvy

Podporte našu výzvu, aby sme mohli zaplniť letný školský obchodík skvelými cenami, ktoré si deti môžu "kúpiť" za body za akademické úspechy a preukázanie dobrého charakteru.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 23.2.2006

IČO: 42136571

Ulica: Kysucká 5

Mesto: Bratislava

PSČ: 81104

Štát: Slovensko

Príbeh

Podporte Letnú školu Teach for Slovakia

Pomôžte nám, aby sme aj toto leto inšpirovali a viedli našich letných žiakov tak, aby objavili a upevnili si radosť zo vzdelania.

V Letnej škole Teach for Slovakia kladieme veľký dôraz na 

  • rozvoj charakterových vlastností, 

  • motiváciu a 

  • sebadôveru. 

Žiaci za dosahovanie akademických výsledkov, ale aj preukázanie charakteru, získavajú body, ktoré si môžu zameniť za zaujímavé ceny v školskom obchodíku. Môžu si vybrať knihu alebo užitočné školské pomôcky, ktoré sa im zídu aj od septembra. 

Doteraz sme vždy pred Letnou školou organizovali zbierku darov, ktoré potom zaplnili ponuku v našom školskom obchodíku. Dodnes spomíname na balíček so školskými pomôckami, ktorý nám prišiel od podporovateľov až z New Yorku. Darované pomôcky ako papier, farbičky, nožnice a množstvo ďalších, sme využívali aj počas poobedných záujmových krúžkov. Tento rok sme sa ale kvôli opatreniam v dôsledku koronavírusu rozhodli urobiť finančnú zbierku a všetko potrebné zakúpiť. 

Pomôžte nám, aby sme aj toto leto inšpirovali a viedli našich letných žiakov tak, aby objavili a upevnili si radosť zo vzdelania.

Letná škola Teach for Slovakia 2020 sa bude konať od 20.7.2020 do 31.7.2020 na ZŠ Pavla Marcelyho, v Bratislave v mestskej časti Ružinov. Je určená žiakom, ktorí od septembra nastupujú do 3. – 9. ročníka. 

O Letných školách Teach for Slovakia

Sme súčasťou globálnej siete Teach For All. V našich partnerských organizáciách po celom svete je realizácia letných škôl základným pilierom modelu podpory vzdelávania detí, najmä tých z náročného prostredia. Letné školy podľa metodiky Teach for All prebiehajú už v 53 krajinách sveta. Na Slovensku ich organizujeme už od roku 2014.

Letné školy sú skvelou príležitosťou pre žiakov, aby si upevnili učivo, rozvíjali svoje zručnosti a trávili čas zmysluplne aj počas prázdnin. U nás majú ešte ďalší veľmi kľúčový zmysel - Letná škola je v Teach for Slovakia súčasťou letnej prípravy ďalšieho ročníka účastníkov leadership programu.

V Letnej škole TfS vyučujeme interaktívnou a zábavnou formou matematiku, angličtinu, prírodné a spoločenské vedy. Žiakov čakajú motivovaní učitelia, ktorých pri príprave hodín sprevádzajú skúsení pedagogický mentori. Po vyučovaní sa žiaci môžu vyšantiť pri rôznych krúžkoch.

Máme tiež rozpracovaný systém nastavovania pravidiel, budovania vzťahu medzi učiteľom a žiakmi, motivácie a sebareflexie detí. Snažíme sa v triedach pestovať takzvanú kultúru úspechu – aby každý mohol spoznať, že keď na sebe pracuje, tak sa to oplatí. Keď dieťa zažije hoci aj malý úspech či posun vpred, motivuje ho to ísť ďalej.

Tento rok sme naše skúsenosti s organizáciou letných škôl diskutovali aj s ministerstvom školstva a pomáhali sme pri tvorbe plánov pre letné vzdelávacie aktivity.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?