Menu

Finančná podpora pri strate zamestnanosti v ...

Trvanie výzvy: 26. augusta 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

pokrytie nákladov na byt,potraviny, hygienické potreby súvisiacich so stratou zamestnania v čase COVID - 19

Príbeh

Finančná podpora pri strate zamestnanosti v dôsledku pandémie COVID -19

Som nepočujúca, komunikujem iba v posunkovom jazyku. Žijem sama v byte , ktorý teraz nemám z čoho platiť. Pred Covid - 19 som pracovala, ale dostala som výpoveď.

Som nepočujúca, komunikujem iba v  posunkovom jazyku. Som poberateľkou invalidného dôchodku, ktorého výška je  267 €. Žijem sama, nemám rodičov ani súrodencov.   Komunikačná bariéra mi výrazne zasahuje do všetkých oblastí života  - nadväzovania sociálnych kontaktov, hľadaní zamestnania, vybavovaní úradných záležitostí. Pred vypuknutím Corona vírusu som pracovala ako upratovačka, čím som mala peniaze na platenie pravidelných mesačných poplatkov, ako aj živobytie. V čase Covid - 19 som dostala z práce výpoveď. Mám problém nájsť si zamestnanie kvôli komunikačnej prekážke. Prosím pomôžte mi. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?