Menu

Pomoc osamelému otcovi s troma malými deťmi

Trvanie výzvy: 16. septembra 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

Splatenie dlhu na nájomnom, liečba dcéry s rozsiahlymi dermatologickými problémami, úhrada poplatkov spojených s návštevou predškolského a školského zariadenia

Príbeh

Pomoc osamelému otcovi s troma malými deťmi

Prosba o pomoc: splatenie dlhu na nájomnom, liečba dcéry s rozsiahlymi dermatologickými problémami, úhrada poplatkov spojených s návštevou predškolského a školského zariadenia

 Volám sa Jozef. Bývam v jednoizbovom mestskom byte. Som otcom troch malých detí vo veku osem, sedem a štyri roky. Od roku 2017 ich vychovávam sám, keďže ich matka odišla z našej spoločnej domácnosti a začala si privyrábať na živobytie ako spoločníčka v nočných kluboch.  Zosobášení sme nikdy neboli.  S maloletými deťmi sa nestretáva, nekomunikuje s nimi ani telefonicky, jednoducho, nejaví o nich záujem.  

     Rozhodnutím okresného súdu mi boli deti zverené do osobnej  starostlivosti. Matka si neplní voči nim vyživovaciu povinnosť, a preto mi ÚPSVR vypláca náhradné výživné.

     Mojím príjmom je suma vo výške 374,85 Eur. Tá pozostáva z náhradného výživného a rodinných prídavkov. Nemám možnosť sa zamestnať na trvalý pracovný pomer, keďže so starostlivosťou a výchovou mojich detí mi nemá kto pomôcť. 

     Privyrábam si iba príležitostne formou brigád v čase, keď sú deti prítomné v školskom a predškolskom zariadení.  Avšak situácia spojená s prijatými opatreniami ohľadom šírenia sa koronavírusu mi možnosť zarobiť si nejaké finančné prostriedky úplne znemožnila, keďže školopovinné deti sa museli vzdelávať dištančnou formou a v predškolskom zariadení prebiehala rekonštrukcia pavilónov.  

     V čase letných prázdnin som musel byť tiež mojím deťom celý deň k dispozícii, takže reálne si môžem zarobiť nejaké financie až od septembra, a aj to iba v čase, keď nie sú deti prítomné v domácnosti.

     Jozef, moje najstaršie dieťa, i prostredná Jana navštevujú základnú školu. Jožko tretí a Janka druhý ročník. Sú šikovní, dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Najmladšia Natália navštevuje materskú školu.

     Janka má od narodenia zdravotné problémy dermatologického charakteru – atopický ekzém. Jeho liečba je finančne náročná. Kožná lekárka jej odporučila kúpeľnú liečbu, ktorú si však vzhľadom k môjmu príjmu nemôžem dovoliť.

     Moje výdavky sú v porovnaní s príjmom omnoho vyššie. Keďže nie som v hmotnej núdzi, aj poplatky za školu i škôlku musím financovať v plnej výške.

     Z dôvodu nepriaznivej životnej situácie som neuhrádzal pravidelne nájomné a platby spojené s užívaním mestského bytu, čím mi narástol dlh na nájomnom v celkovej výške 2500,- Eur. S mestom  som sa dohodol na splátkovom kalendári, avšak z vyššie uvedených dôvodov nedokážem pravidelné mesačné splátky uhrádzať v plnej výške.

     Preto Vás prosím o finančnú podporu, ktorou by som mohol pokryť najmä predmetný dlh na nájomnom, liečbu najmladšej dcéry a úhradu poplatkov súvisiacich s návštevou školského zariadenia.

     Plne si uvedomujem, že ak svoj záväzok voči mestu nesplním, môžem prísť o strechu nad hlavou a následne o svoje milované deti. Prosím, pomôžte nám! Ďakujem.

      S úctou

                                                                                  Jozef      


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?