Menu

Jednorázová výpomoc

Trvanie výzvy: 30. septembra 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

Úhrada výdavkov spojených s udržaní chodu domácnosti a zabezpečenia potrieb pre dieťa ako napr. zaplatenie nájmu, úhrada poplatkov spojených so začiatkom školského roka (strava, poplatky za družinu,ZRPŠ, poistenie), nákup školských pomôcok a oblečenia pre dieťa a pod.

Príbeh

Jednorázová výpomoc

Akákoľvek výpomoc z vašej strany by bola záchranou. Ďakujem

Pred začatím koronakrízi som mal živnost v stavebnictve. Musel som odovzdat živnost na kolko som nemal pracu a nemal som financie na dalši chod. Keďže som mal nizky príjem, sme odkázaní spolu s manzelkou socialnu davku spolu s dcerou  91,40 eur  hľadá sa mi práca teraz ťažko, rodičov už nemám a svokrovci sú sami ťažko chori. Čiže pomoci niet. Akákoľvek výpomoc z vašej strany by bola záchranou Ďakujem 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?