Menu

Pomoc pre nezamestnaného seniora

Trvanie výzvy: 11. novembra 2020 - 11. februára 2021

Cieľ výzvy

Peniaze mienim použiť na výdavky spojené so splátkou úveru Home Credit, v novembri musím zaplatiť navyše poistku za auto (polročnú splátku vo výške 390 EUR) a v decembri poplatok za vyhradené parkovanie na rok 2021 vo výške 672 EUR. Samozrejme platím aj iné bežné náklady na domácnosť - nájom, plyn, elektrika, internet, TELEKOM, MAGIO TV, náklady na živobytie, drogériu, atď. Peniaze teda potrebujem na prežitie v tejto krízovej situácii, a aby som sa nestal neplatičom v Home Cretit, na Bytovom podniku a neboli sme odpojení od energií. Bez internetu, TV a telefónu si viem predstaviť svoje žitie, ale nechcem ostať bez strechy nad hlavou či bez elektriky a s označením za neplatiča úveru.

Príbeh

Pomoc pre nezamestnaného seniora

Žiadam o podporu z fondu vzájomnej pomoci.

Výpoveď som dostal z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku dňa 16. marca 2020. Keďže som bol pendler a nemal som žiadne ubytovanie v Rakúsku (prechodný či trvalý pobyt), musel som ostať po príchode zozamestnania dňa 16. marca 2020 dva týždne v karanténe. Čo som aj urobil aprihlásil sa do domácej karantény, na ktorés om dostal odpoveď vo forme SMS.  

Začal som si čerpať dovolenku, ale núdzový stav pretrvával ďalej, a tak som dostal od zamestnávateľa výpoveď (z titulu prekážky v práci, nied ohodou) podľa rakúskeho zákona Epidemiegesatz (platí aj pre vírus SARS-COV-2). Po každom prechode hranice by som zase musel ostať 14 dní v karanténe. 

Požiadal som ÚPSVaR v Petržalke o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, kde som bolzaradený od 01.04.2020. Následne som požiadal o vyplácanie dávky v nezamestnanosti, ktorá mi bola schválená na obdobie 6 mesiacov (do 30.09.2020). Nakoľko vláda nepredĺžila poberanie dávok v nezamestnanosti v druhej vlne koronakrízy (v prvej vlne ich predĺžila 4 - krát), prepadol som cez "sito pomoci" a ostal som bez príjmu od 01.10.2020 do 23.10.2020.

Od 23.10.2020 pracujem na Slovensku.

Ďakujem vopred za pomoc.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?