Menu

Nemôžem vykonávať prácu kvôli pandémii

Trvanie výzvy: 4. novembra 2020 - 4. januára 2021

Cieľ výzvy

Vykrytie nákladov na lieky, liečenie, stravu a zlepšenie môjho zdravotného stavu ako aj na vykrytie chýbajúceho príjmu.

Príbeh

Nemôžem vykonávať prácu kvôli pandémii

Nemôžem vykonávať prácu na Špeciálnej škole

Poberám dôchodok vo výške 384,80€. Mám za sebou 6 operácií, z toho dve operácie bedrového kĺbu (01/2017 a 06/2017)a operáciu hlavy – malformácia ciev (04/2019) a ďalšie. Napriek operáciám mám trvalé pohybové problémy, chodím za pomoci palice a užívam mnoho liekov. Avšak príjem je nedostatočný a tak som si našla prácu na Dohodu.

Počas pandémie som musela prestať vykonávať zamestnanie podľa Dohody o pracovnej činnosti z dôvodu pandemických opatrení štátu od 10.3.2020 do skončenia školského roka, t.j. do 30.6.2020 napozícií dozorná osoba maloletých detí na Špeciálnej škole (škola pre autistov) Halková v Bratislave. Dátum 30.6.2020 mi dohoda o vykonaní pracovnej činnosti na daný školský rok aj skončila.

V novom školskom roku, k 30.9.2020 som uzatvorila novú Dohodu o pracovnej činnosti, ktorá má platnosť do 30.06.2021. Výkon práce musím opätovne prerušiť z dôvodu pandemických opatrení od 26.10.2020.

Z vyššie uvedených dôvodov som už počas prvej vlny pandémie COVOD-19 prišla o niekoľkomesačný príjem,ktorý je opätovne pozastavený od 26.10.2020. Pomoc potrebujem na vykrytie nákladov na lieky, liečenie, stravu a zlepšenie môjho zdravotného stavu ako aj na vykrytie chýbajúceho príjmu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?