Menu

obnova kamenných obydlí, pamiatková rezervácia ...

Trvanie výzvy: 25. marca 2013 - 31. októbra 2013

Cieľ výzvy

Vyzbierané prostriedky budú využité na odkrývacie a čistiace práce, historicko-architektonický prieskum, rekonštrukciu, opravy a reštaurovanie objektov. Vyzbieraná suma bude zverejnená po ukončení zbierky v priebehu novembra a takisto bude zverejnený konkrétny spôsob jej využitia. Tento oznam je určený predovšetkým jednotlivcom a organizáciám, ktorí vedia oceniť význam kamenných obydlí v Brhlovciach a chcú sa podieľať na pozdvihnutí tohto zabudnutého regiónu.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 23.10.2013

IČO: 42223601

Ulica: Šurda 144

Mesto: Brhlovce

PSČ: 93502

Štát: Slovensko

Príbeh

obnova kamenných obydlí, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Šurda-Brhlovce

Umelecko-remeselná vzdelávacia spoločnosť Nový dvor sa rozhodla rehabilitovať niekoľko objektov a ich dvorov v uličke Šurda.
Jednou z foriem získavania prostriedkov na tento účel je verejná zbierka.

Na Slovensku jedinečná forma obytných a hospodárskych priestorov, vysekaných do tufového masívu, je v malej tekovskej dedinke Brhlovce historicky doložená už od 40. rokov 18. storočia. Jedna z teórií hovorí, že dôvodom vzniku kamenných obydlí bola obrana pred tureckými nájazdmi v 17.storočí. Uchovanie tejto architektonickej a kultúrnej zvláštnosti a najmä kontinuálne využívanie „skalných obydlí“ aj v súčasnosti bolo dôvodom, že v Brhlovciach sú uličky Šurda a Dolina už 30 rokov pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry.
Skalné obydlia privádzajú do Brhloviec už dlhé desaťročia množstvo domácich i zahraničných turistov.
V centre brhlovskej Šurdy v usadlosti č. p. 142 zriadilo v roku 1992 regionálne Tekovské múzeum v Leviciach stálu etnografickú expozíciu „Skalné obydlia“ , ktorá prezentuje tradičnú kultúru bývania obyvateľov Brhloviec od konca 19. do konca 20. storočia. V roku 1993 ako prvá na Slovensku získala táto expozícia medzinárodné ocenenie Europa nostra.

V súčasnom období realizujeme v popisných číslach 141, 143, 144, 145, 242 čistiace a odkrývacie práce. V tomto roku sa zrealizuje architektonicko - historický prieskum a následne rekonštrukcia jednej z pecí postavenej na konci 19. storočia. Zároveň sa snažíme o zabezpečenie dopravy, ubytovania a stravovania pre členov spoločnosti a spolupracujúcich odborníkov, prípadne dobrovoľníkov. Snažíme sa o vytvorenie predajného priestoru ( objekt č. 143), v ktorom by boli verejnosti ponúkané remeselné, umelecko-remeselné a umelecké predmety, pochádzajúce z dielní a ateliérov členov spoločnosti a ďalších autorov, ktorí sa rozhodli podporiť naše úsilie o záchranu objektov v uličke Šurda. Výťažok z predaja by mohol byť, už od mája roku 2013, jedným zo zdrojov pre pokrytie nákladov spojených s rekonštrukciou budov.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?