Menu

Pamiatky na Slovensku

Trvanie výzvy: 25. januára 2021 - 25. januára 2022

Cieľ výzvy

Rozvoj portálu - nové funkcie, rozšírený obsah, viac fotografií. Túžime po zlepšení jeho funkcií, zavedení nových IT vymožeností a zlepšení kvality. Veľmi Vás prosíme o finančnú pomoc. Významne by sme sa vďaka Vašej pomoci posunuli vpred. Vlastné finančné zdroje členov združenia sme úplne vyčerpali. Zo srdca Vám za pochopenie a podporu ďakujeme. Podporte zvýšenie povedomia národa o jeho vlastnom kultúrnom dedičstve.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 26.11.2020

IČO: 42332443

Ulica: Hlinkova 23

Mesto: Košice

PSČ: 04001

Štát: Slovensko

Príbeh

Pamiatky na Slovensku

Cieľom združenia je propagovať, odborne približovať, fotograficky dokumentovať pamiatky na Slovensku. Podporovať vzdelanosť v ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku prostredníctvom portálu, pomocou kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Občianske združenie podporuje rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Pri napĺňaní svojich cieľov združenie rozširuje informácie a osvetu najmä prostredníctvom internetu, printových a iných médií.

Občianske združenie Pamiatky na Slovensku usilovne propaguje slovenské pamiatky už deväť rokov. Vytvorili sme veľkú databázu s množstvom informácií a fotografií. Prešli sme dlhú a občas neľahkú cestu. Potrebujeme Vašu finančnú pomoc, aby sme mohli kráčať ďalej a zavŕšili projekt do úspešného konca. Všetci ľudia zúčastnení na projekte pracujú ako dobrovoľníci, čiže bez nároku na honorár. Všetky peniaze využívame priamo a iba na rozvoj portálu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?