Menu

Bioaktívne peptidy pre Simonku

Trvanie výzvy: 18. februára 2021 - 21. júla 2021

Cieľ výzvy

Zakúpenie biologického liečebného produktu

Príbeh

Bioaktívne peptidy pre Simonku

Pomoc pri zakúpení finančne náročnej liečby


Simonka je krásne a usmievavé dievčatko. Jej príchod na svet však bol dramatický. Bol to náročný a nepostupujúci pôrod a Simonka ešte v tele svojej matky začala svoj boj so životom prehrávať. Ešte v tele matky sa Simonka nadýchla škodlivých splodín, čo jej zanieslo pľúca, ktoré prestali fungovať, okamžite sa nakazili baktériou, pridali sa rôzne komplikácie – zápal pľúc, otrava krvi. Keď ju doktori vybrali z tela matky, Simonka už nedýchala, musela byť oživovaná. Celý týždeň Simonka prežívala v umelom spánku, pod silnými antibiotikami a na hranici resuscitačných možností kliniky. Každý deň sme však sedeli pri inkubátore a rozprávali sme na ňu. Simonka začala bojovať. Ako keby si v tom malom mozočku povedala – veď ja vám ešte ukážem!
Samozrejme, z tohto ťažkého, popôrodného obdobia sa Simonka už nikdy poriadne nedostala. Telesne nám pekne rastie do krásneho dievčatka, mentálne však zostala uzavretá vo svojom vlastnom svete. 
Prirodzene, ako rodičia sa snažíme robiť čo sa dá. Cvičili sme Vojtovu metódu, pravidelne niekoľko rokov cvičíme s terapeutom systémom Play Wisely, na rozvoj a podporu mozgových vĺn používame Biofeedback terapiu, navštevujeme terapeutické campy, všemožne rehabilitujeme, keď sa dá, navštevujeme špecialistov a pod..
Teraz má Simonka šesť rokov a je to krásne a usmievavé dievčatko. Stále však nosí plienky, nerozpráva, koordinácia pohybov je problematická, nerozumie pokynom, žije si vo svojom, akoby rannom, detskom svete. Má priznanú diagnózu DMO s prvkami autizmu.


Aktuálne sme pre Simonku objavili novú terapiu a to liečbu bioaktívnymi peptidmi.
Peptidy sú biologicky aktívne látky, prirodzene sa vyskytujúce v organizmoch ktoré je možné využiť na terapeutické účely. Výskum ukazuje, že sú vhodné  na liečenie porúch a chorôb u detí s DMO, autizmom a pod, pričom v tele naštartujú regeneračné a revitalizačné procesy, naprávajú poškodené bunky v mozgu a pod. Tieto látky sa vyrábajú cielene v špecializovanom laboratóriu a ich podávanie pacientom zatiaľ nie je hradené cez zdravotnú poisťovňu. Teda, je to aj finančne náročná terapia.


Veríme, že táto terapia by mohla ešte viac naštartovať regeneračné procesy poškodených buniek a dôjde k zlepšeniu súčasného zdravotného stavu u Simonky. 


Ďakujeme. Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?