Menu

Intenzívny terapeutický program "Eating school" na ...

Trvanie výzvy: 18. februára 2021 - 31. marca 2021

Cieľ výzvy

Vyzbierať 9540 EUR, čo je suma, ktorú je potrebné uhradiť za intenzívny program „Eating school“ na klinike NoTube v Grazi.

Príbeh

Intenzívny terapeutický program "Eating school" na klinike NoTube v Rakúsku

Tomáško (2 roky) sa narodil s vrodenou srdcovou vadou a ako 4-mesačný musel podstúpiť operáciu v Detskom Kardiocentre. Kvôli komplikáciám sa nakoniec jeho hospitalizácia predĺžila na celých 7 týždňov. Ihneď po operácii mu bola zavedená nasogastrická sonda, s ktorou bol aj prepustený domov. Verili sme, že v domácom prostredí sa sondy rýchlo zbavíme, avšak Tomáškov prechod na orálny príjem nebol taký jednoduchý. Klinická logopedička-dysfagiologička mu diagnostikovala poruchu príjmu potravy z dôvodu orálnej averzie (následkom intubácie a dlhodobého sondovania), ako aj z nemožnosti nadobúdania veku primeraných orálno-motorických zručností a schopností (dlhodobá hospitalizácia). Celý proces ešte komplikuje Tomáškova hypotónia a senzorická porucha.

Tomáško (2 roky) sa narodil s vrodenou srdcovou vadou a ako 4-mesačný musel podstúpiť operáciu v Detskom Kardiocentre. Kvôli komplikáciám sa nakoniec jeho hospitalizácia predĺžila na celých 7 týždňov. Ihneď po operácii mu bola zavedená nasogastrická sonda, s ktorou bol aj prepustený domov. Verili sme,že v domácom prostredí sa sondy rýchlo zbavíme, avšak Tomáškov prechod na orálny príjem nebol taký jednoduchý. Klinická logopedička-dysfagiologička mu diagnostikovala poruchu príjmu potravy z dôvodu orálnej averzie (následkom intubácie a dlhodobého sondovania), ako aj z nemožnosti nadobúdania veku primeraných orálno-motorických zručností a schopností (dlhodobá hospitalizácia). Celý proces ešte komplikuje Tomáškova hypotónia a senzorická porucha. S pomocou logopedičky sme sa sondy nakoniec zbavili po celých šiestich mesiacoch. Bola to pre nás nesmierna radosť.

Tomáško však aj naďalej zaostáva v oblasti prijímania potravy, je schopný zjesť len mixovanú stravu a počas jedenia ho často napína na zvracanie. Jedenie preňho predstavuje značný stres. Závažná porucha orálneho príjmu potravy je rizikom pre ďalší vývin Tomáška, jeho rečových schopností, sociálnych zručností a vyžaduje multidisciplinárny terapeutický prístup. 

Klinika NoTube v Grazi sa už 30 rokov venuje práve deťom s poruchami príjmu potravy. Aplikujú vlastnú metódu, s ktorou dosahujú vynikajúce výsledky s deťmi z celého sveta. Po prvotnom preskúmaní Tomáškovho stavu a zdravotnej dokumentácie sa klinika vyjadrila, že by bol vhodným kandidátom na intenzívny program „Eating School“, ktorý by mohol vyriešiť náš problém. S tým sa stotožňujú aj lekári, ktorí sa starajú o Tomáška tu na Slovensku. Počas tohto programu je dieťa pod dohľadom lekárov hravou a bezstresovou formou vedené k tomu, aby si vytváralo pozitívny vzťah k jedlu, poznalo pocit vlastného hladu a následne sa naučilo ako tento hlad zasýtiť. Zároveň prebieha terapia zameraná na poruchu senzoriky, veľmi dôležitá pre ďalší vývin dieťaťa. Súčasťou programu je aj vzdelávanie rodičov ako porozumieť lepšie problému svojho dieťaťa, pomôcť mu na jeho ceste k normálnemu jedeniu a podporiť jeho psychomotorický vývin.

Veríme, že program „Eating school“ na klinike NoTube pomôže Tomáškovi zbaviť sa averzie k jedlu, postupne prejsť na tuhú stravu, a nám rodičom porozumieť, ako ho čo najviac a najefektívnejšie podporiť. 

Pre čo najlepší výsledok je potrebné začať s terapiou čo najskôr, pričom klinika nám dala termín na začiatok apríla 2021.

Spočiatku sme sa snažili o prefinancovanie programu cez zdravotnú poisťovňu, avšak kvôli konkrétnym legislatívnym prekážkam naša žiadosť musela byť zamietnutá.

Preto vám všetkým ďakujeme za podporu a pomoc!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?