Menu

Znížený príjem kvôli pandémii

Trvanie výzvy: 24. februára 2021 - 30. júna 2021

Cieľ výzvy

žiadam o príspevok za ošetrenie u zubára, lieky, kúpeľnú starostlivosť, cestu k odbornému lekárovi

Príbeh

Znížený príjem kvôli pandémii

Žiadam o príspevok za ošetrenie u zubára, lieky, kúpeľnú starostlivosť, cestu k odbornému lekárovi-špecialistovi, chod domácnosti

Žiadam o príspevok za ošetrenie u zubára, lieky, kúpeľnú starostlivosť, cestu k odbornému lekárovi-k ortopédovi mimo mesto trvalého bydliska, na chod domácnosti,

nakoľko som v roku 2020 mala čistý príjem 1944,53 eur, priemerne mesačne 162,04 eur. Som majiteľka malej s.r.o. a zamestnávam seba, v marci 2020 som bola nútená si znížiť minimálnu  mzdu na 100 eur mesačne, nakoľko z tržieb boli uhradené nevyhnutné faktúry a náklady na nájomné. Zisk nebol vyplatený. 

V priebehu roka nebolo možné čerpať žiaden príspevok od štátu, nakoľko tržby neklesli pod 40 %, a ako konateľ som nemala nárok na žiadny príspevok. Mám 3 roky pred dôchodkom a ako konateľka nemôžem sa prihlásiť na podporu v nezamestnanosti.

Vopred ďakujem za prehodnotenie mojej situácie, ktorá vznikla kôli pandémii. 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?