Menu

    Podporte výzvy svojho regiónu

    BA TT NR TN ZA BB PO KE

    Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.

    - Marek Kacmarcik Zobraziť výzvu