Menu

Transparency International Slovensko

Transparency International Slovensko

Náš príbeh

Naším poslaním je znižovať korupciu cez zvyšovanie transparentnosti a znižovanie byrokracie. Sledujeme mocných, navrhujeme riešenia a zapájame ľudí do boja proti korupcii. Pomôžte nám pri tom.

Vízia

Víziou Transparency International Slovensko je krajina s transparentnými a zodpovednými ľuďmi a inštitúciami bez korupcie.

Hodnoty

Hodnoty, ktoré Transparency International Slovensko presadzuje, sú transparentnosť, vláda zákona a zúčtovateľnosť.

Charakteristika

Protikorupčná stratégia TIS je založená na úzkom dialógu s partnermi zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a verejného sektora. S cieľom podporiť prijímanie a implementáciu protikorupčných programov a zvýšiť prehľadnosť činnosti verejného sektora sa TIS snaží spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma