Menu

KASPIAN

KASPIAN

Náš príbeh

DETI A MLADÍ ĽUDIA DENNE NARÁŽAJÚ NA RÔZNE NÁROČNÉ SITUÁCIE. SPOLU IM DOKÁŽEME POMÔCŤ. VYTVÁRAME PRIESTOR, V KTOROM OBJAVUJÚ SVOJE SILNÉ STRÁNKY, ZAŽÍVAJÚ ÚSPECHY A PREKONÁVAJÚ NEÚSPECHY. UČIA SA EFEKTÍVNEJŠIE KOMUNIKOVAŤ A SPOLUPRACOVAŤ. DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM NA PETRŽALSKOM SÍDLISKU PONÚKAME BEZPEČNÝ PRIESTOR NA ZÁBAVU, UČENIE SA NOVÝCH VECÍ A ZVLÁDANIE ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ.

    Vychádzame z potrieb detí a mladých ľudí, príčom sa snažíme zmierniť riziká súvisiace s trávením voľného času na ulici. Priamo v prostredí, kde deti žijú, prevádzkujeme klub a skatepark. Deťom a mladým ľuďom ponúkame bezpečný priestor, v ktorom sa môžu hrať, športovať, zhovárať sa a riešiť svoje problémy. Aktivity sú bezplatné a nevyžadujú si žiadnu registráciu ani pravidelnú dochádzku (nízkoprahové princípy). Podporou iniciatív sa snažíme presadiť hlas mladých, realizovať ich plány a vytvárať prostredie, v ktorom sa cítia dobre.              

  • Sme najstarším nízkoprahovým (ľahko dostupným) programom pre deti a mládež na Slovensku. S deťmi a mládežou pracujeme viac ako 19 rokov. Naše služby využije ročne asi 500 detí a mladých ľudí. Pre mladých sme v klube a v skateparku dostupní šesťkrát týždenne. 

  • S komunitou mladých sme zrekonštruovali a dodnes prevádzkujeme skatepark na Markovej ulici, ktorý je jediným bezplatným skateparkom v Bratislave. 

  • Stojíme za projektami Concrete Jungle Jam (www.cjj.sk) - súťaž jazdcov na bicykloch, PIK-NIK (www.pik-nik.sk) podujatie na podporu mladých a rodiny a ďalších súťaží, výletov a legálnych sprejovačiek. 

  • Pre záujemcov o prácu s mládežou sme spustili akreditované vzdelávanie Abeceda nízkoprahu. Sme spoluzakladateľmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mladých, akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolupracujeme s akademickou obcou, partnermi v zahraničí, vzdelávame a šírime rokmi získané vedomosti a skúsenosti.

Vaša podpora sa nestratí, pozitívne ovplyvní životy konkrétnych detí. Ďakujeme.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie KASPIAN je najstarším nízkoprahom na Slovensku. A už 20 rokov pôsobí v Petržalke, kde deťom a mladým poskytuje nízkoprahové služby a to klub a terénnu sociálnu prácu vykonávanú v skateparku na Námestí republiky v Petržalke. KASPIAN pracuje s deťmi a mladými vo veku od 7-23 rokov, reaguje na ich potreby a aktuálnu situáciu. Služby, ktoré KASPIAN poskytuje sú bez registrácie, platieb a s dôrazom na odbornosť a bezpečie.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma