Menu

Profil KASPIAN

KASPIAN

Telefónne číslo: 0911584803

Email: kaspian@kaspian.sk

Ulica: Furdekova

Číslo: 6/A

Mesto: Bratislava

PSČ: 851 03

IČO: 42129681

Web: www.kaspian.sk

Náš príbeh

DETI A MLADÍ ĽUDIA DENNE NARÁŽAJÚ NA RÔZNE NÁROČNÉ SITUÁCIE. SPOLU IM DOKÁŽEME POMÔCŤ. VYTVÁRAME PRIESTOR, V KTOROM OBJAVUJÚ SVOJE SILNÉ STRÁNKY, ZAŽÍVAJÚ ÚSPECHY A PREKONÁVAJÚ NEÚSPECHY. UČIA SA EFEKTÍVNEJŠIE KOMUNIKOVAŤ A SPOLUPRACOVAŤ. DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM NA PETRŽALSKOM SÍDLISKU PONÚKAME BEZPEČNÝ PRIESTOR NA ZÁBAVU, UČENIE SA NOVÝCH VECÍ A ZVLÁDANIE ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÍ.

    Vychádzame z potrieb detí a mladých ľudí, príčom sa snažíme zmierniť riziká súvisiace s trávením voľného času na ulici. Priamo v prostredí, kde deti žijú, prevádzkujeme klub a skatepark. Deťom a mladým ľuďom ponúkame bezpečný priestor, v ktorom sa môžu hrať, športovať, zhovárať sa a riešiť svoje problémy. Aktivity sú bezplatné a nevyžadujú si žiadnu registráciu ani pravidelnú dochádzku (nízkoprahové princípy). Podporou iniciatív sa snažíme presadiť hlas mladých, realizovať ich plány a vytvárať prostredie, v ktorom sa cítia dobre.              

  • Sme najstarším nízkoprahovým (ľahko dostupným) programom pre deti a mládež na Slovensku. S deťmi a mládežou pracujeme viac ako 19 rokov. Naše služby využije ročne asi 500 detí a mladých ľudí. Pre mladých sme v klube a v skateparku dostupní šesťkrát týždenne. 

  • S komunitou mladých sme zrekonštruovali a dodnes prevádzkujeme skatepark na Markovej ulici, ktorý je jediným bezplatným skateparkom v Bratislave. 

  • Stojíme za projektami Concrete Jungle Jam (www.cjj.sk) - súťaž jazdcov na bicykloch, PIK-NIK (www.pik-nik.sk) podujatie na podporu mladých a rodiny a ďalších súťaží, výletov a legálnych sprejovačiek. 

  • Pre záujemcov o prácu s mládežou sme spustili akreditované vzdelávanie Abeceda nízkoprahu. Sme spoluzakladateľmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mladých, akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolupracujeme s akademickou obcou, partnermi v zahraničí, vzdelávame a šírime rokmi získané vedomosti a skúsenosti.

Vaša podpora sa nestratí, pozitívne ovplyvní životy konkrétnych detí. Ďakujeme.

Naše krédo

Sme profesionálni aj transparentní, no v prvom rade si zachovávame ľudský prístup. Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka. Aj keď niekedy nesúhlasíme s rozhodnutiami ľudí, ktorým sa venujeme, vždy ich akceptujeme. Reagujeme na ich aktuálnu situáciu a potreby. Sme flexibilní pri poskytovaní pomoci, no stabilní v hodnotách, ktorými sa riadime. Je pre nás nanajvýš dôležité zachovať bezpečie a dôveru detí a mladých. Tvoríme tím, ktorý prichádza s novými riešeniami a nebojí sa prekážok. Najdôležitejšie pre nás je nevytvárať prekážky pri poskytovaní služieb deťom a mladým ľuďom.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie KASPIAN je najstarším nízkoprahom na Slovensku. A už 20 rokov pôsobí v Petržalke, kde deťom a mladým poskytuje nízkoprahové služby a to klub a terénnu sociálnu prácu vykonávanú v skateparku na Námestí republiky v Petržalke. KASPIAN pracuje s deťmi a mladými vo veku od 7-23 rokov, reaguje na ich potreby a aktuálnu situáciu. Služby, ktoré KASPIAN poskytuje sú bez registrácie, platieb a s dôrazom na odbornosť a bezpečie.

Prečo sme sa stali overovateľom?

KASPIAN deťom a mladým na sídlisku ponúka bezpečný priestor na zábavu a riešenie problémov. Snaží sa presadiť hlas mladých a utvárať prostredie, v ktorom sa cítia dobre a môžu tvoriť. Ceníme si podporu darcov a iniciatívy mladých ľudí, ktoré pomáhajú, tvoria a pozitívne menia komunity a našu spoločnosť. Postaviť sa za také rozhodnutie, je to najmenej, čo môžeme urobiť.

Aké výzvy chceme overovať?

.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma