Menu

Profil Liberta, n.o.

Liberta, n.o.

Stručný popis organizácie

Centrum intenzívnej terapie zamerané na neurorehabilitáciu certifikovanými metódami TheraSuit, GIGER MD a klasickej fyzioterapie pre deti a mládež.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Radi by sme aj touto cestou prispeli ku skvalitneniu života zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať výzvy rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom / dospelým, o ktorých vieme, že potrebujú pomoc

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma