Menu

Permakultúra SK

Permakultúra SK

Náš príbeh

Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, managment vody, odpadov, krajiny, ekonomika, sociálne otázky).

Každoročne organizácia Permakultúra SK usporadúva Festival Permakultúra v meste. Už v poradí piaty ročník festivalu bude zameraný na pôdu a všetky témy, ktoré sa jej týkajú, v nadväznosti na končiaci sa Rok pôdy 2015. Festival Permakultúra v meste je jeden z mála na Slovensku s dobrovoľným vstupným. To preto, že chceme, aby bol dostupný pre každého, lebo princípy permakultúry sa dotýkajú bohatých, chudobných, študentov, aj dôchodcov, či naších detí. Na portáli Ľudia Ľuďom môžete prispieť na jeho organizáciu. Stačí tri kliky teraz :) Viac sa dozviete na stránkach festivalu.

Permakultúra SK bola súčasťou medzinárodnej organizácie Permakultura (CS), ktorá vznikla v roku 1997 na podnet ľudí, ktorí sa po absolvovaní dizajnérskych kurzov rozhodli spoločne šíriť myšlienky permakultúry na Slovensku, Morave, v Sliezku a v Čechách. Do roku 2011 sme pracovali ako jedna organizácia, od roku 2011 pracujeme ako samostané spolupracujúce organizáce.


Stručný popis organizácie

Permakultúra SK je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, managment vody, odpadov, krajiny, ekonomika, sociálne otázky).

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma