Menu

Profil Asociácia nízkoprahových ...

Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež

Prečo sme sa stali overovateľom?

Našim poslaním je lobovať v prospech nízkoprahových programov pre deti a mládež a zároveň participovať na ich rozvoji. Preto chceme aj touto cestou podporiť organizácie, ktoré využívajú princípy nízkoprahovasti vo svojej činnosti.

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma