Menu

Profil Asociácia pomoci ...

Asociácia pomoci postihnutým ADELI

Telefónne číslo: 0905409570

Email: miriam@adeli-method.com

Ulica: Na Medzi

Číslo: 2/a

Mesto: Bratislava

PSČ: 83106

IČO: 42173809

Web: www.appa.sk

Prečo sme sa stali overovateľom?

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma